Άρθρα με την ετικέτα ‘virtualization’

Ένας από τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους όρους στην βιομηχανία του IT αυτές τις ημέρες είναι o όρος virtualization (εικονικοποίηση). Το virtualization έκανε την τεχνολογική του εμφάνιση στις μάζες σχετικά πρόσφατα, αλλά οι εφαρμογή του μεταδίδεται ταχύτατα. Πλέον υπάρχει ένα γιγαντιαίο κύμα αλλαγής της μορφής των datacentres παγκοσμίως. Από την παραδοσιακή τους μορφή όπου μία πλατφόρμα σχετίζεται με έναν server, υπάρχει μεταστροφή στη σύγχρονη μορφή της, αυτή της εικονικοποίησης, όπου υλικό και πλατφόρμα παύουν να έχουν σχέση 1 προς 1. Αλλά η αλλαγή δεν παρατηρείται μόνο στους servers. Οι τελικοί χρήστες εργάζονται σε εικονικοποιημένες εφαρμογές που τους σερβίρονται στο τερματικό τους, αλλά και οι road- (και οι air-) warriors έχουν πρόσβαση μέσω mobile συσκευών στην (εικονική) επιφάνεια εργασίας του τερματικού τους.

Ανεξάρτητα από τους τρόπους που υλοποιεί κάποιος το virtualization, θα πρέπει να σημειωθούν τα πλεονεκτήματα που αποκτά ο φορέας (επιχείρηση, δημόσιος οργανισμός) από την εφαρμογή τους. Αυτά παρατίθενται παρακάτω:

1. Αποδέσμευση πλατφόρμας από το υλικό. Σε ένα κλασικό datacentre ένα λειτουργικό σύστημα εγκαθίσταται και λειτουργεί πάνω σε έναν server. Σε ένα εικονικοποιημένο περιβάλλον μπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες πλατφόρμες (μία windows, μία linux, μία solaris …). σπάει λοιπόν η σχέση 1 προς 1 ανάμεσα σε hardware και πλατφόρμα.

2. Καλύτερη απόδοση πόρων. Η λειτουργία περισσότερων του ενός λειτουργικών συστημάτων σε μία πλατφόρμα υλικού αυξάνει την απασχόληση των πόρων της. Οι πόροι (CPU, MEMORY, NETWORK κλπ) αξιοποιούνται καλύτερα. Η αξιοποίηση τους φτάνει σε ποσοστό 80- 85 % έναντι 15% σε ένα κλασικό server.

3. Εξοικονόμηση πόρων. Η εικονικοποίηση βοηθά άμεσα στην εξοικονόμηση πόρων. Γενικά μειώνει τις απαιτήσεις σε απόκτηση και χρήση hardware (servers, switches, δίσκους, κλπ) αλλά και σε κατανάλωση ενέργειας. Λειτουργία πολλών λειτουργικών συστημάτων σε έναν server σημαίνει χαμηλότερη απαίτηση σε servers αλλά και λιγότερο κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία τους.

4. Υψηλή διαθεσιμότητα των συστημάτων στους τελικούς χρήστες. Με την εικονικοποίηση, έχει γίνει ευκολότερη η μεταφορά των εικονικών συστημάτων από την μία πλατφόρμα hardware σε μία άλλη. Αυτό σημαίνει πως αναβαθμίσεις υλικού μπορούν να πραγματοποιούνται σε έναν server, ενώ τα συστήματα τρέχουν σε άλλο, ενώ έχει μεσολαβήσει ελάχιστη ή μηδενική μη διαθεσιμότητα των συστημάτων.

5. Ταχύτερη διαδικασία backup και ευκολότερο restore. Οι εικονικές μηχανές αντιστοιχούν σε αρχεία. Αυτά είναι ευκολότερο να διασφαλιστούν και πιο εύκολο να αποκατασταθούν σε περίπτωση βλάβης. Αποκατάσταση των αρχείων, σημαίνει και επαναφορά όλων των στοιχείων που περιέχει η εικονική μηχανή.

6. Ευκολότερη διαχείριση για τους διαχειριστές συστημάτων. Λιγότερα φυσικά μηχανήματα σημαίνει λιγότερο υλικό για διαχείριση. Αλλά και προβληματικό εικονικό μηχάνημα δε σημαίνει πρόβλημα στην πλατφόρμα υλικού. Μπορεί να γίνονται ενέργειες αποκατάστασης μίας εικονικής μηχανής ενώ όλες οι άλλες λειτουργούν χωρίς πρόβλημα στο ίδιο hardware.

7. Ταχύτερη ανάπτυξη νέων εικονικών μηχανών. Η δημιουργία μίας εικονικής μηχανής μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, ειδικά με τη χρήση προτύπων, και σε κάθε περίπτωση δεν εμπεριέχει και την προσπάθεια σύνθεσης hardware.

8. Η λήψη στιγμιοτύπων (snapshots) για δοκιμές και η επαναφορά τους σε προηγούμενες στιγμές, είναι χαρακτηριστικό της εικονικοποίησης και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα παραδοσιακό σύστημα.

Κατά την άποψη μου αυτά είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης. Η εμφάνιση όλων των μεγάλων παικτών στην αγορά του virtualization (oracle, VMware, Microsoft, Citrix), δείχνει την πορεία προς μέλλον, δλδ 99% εικονικά περιβάλλοντα, και που θα προσδίδει στους συμμετέχοντες οφέλη οικονομιών κλίμακας, ευελιξίας και ανάπτυξης.