Άρθρα με την ετικέτα ‘Συνέδριο’

Το Διήμερο 26-27 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Κεραμεικό και πιο συγκεκριμένα στον συνεδριακό χώρο «The HUB Events», το Επιστημονικό Συνέδριο “Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού – Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη”, με τη συμμετοχή άνω των 400 Συνέδρων από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ των χορηγών της εκδήλωσης ήταν και η OTS η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση με ενημερωτικό stand, στον ειδικά διαμορφωμένο προσυνεδριακό χώρο.

Όλοι οι ομιλητές που απεύθυναν χαιρετισμούς τόνισαν με εμφατικό τρόπο το δημόσιο χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικό αγαθό, αλλά συνάμα συνέκλιναν στην ανάγκη συνεργειών, εντατικοποίησης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Πολιτών, ως απαραίτητων βημάτων προς μια ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

H πρώτη συνεδριακή ημέρα περιελάμβανε δύο θεματικές ενότητες τις “Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων” και τις “Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης”.

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα “Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης”  τονίστηκε  ότι καίτοι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της διαβούλευσης, τα πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής δημόσιας/ κοινωνικής διαβούλευσης διεθνώς, αλλά και εντός της ελληνικής επικράτειας, αποδεικνύουν ότι ο όρος αποκτά νόημα «βιωματικά», μέσα από την ίδια τη συμμετοχή, την ίδια τη διαδικασία.

Οι εργασίες της δεύτερης μέρας ξεκίνησαν με εισηγήσεις πάνω στη θεματική των  “Βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του αστικού νερού”.

Η τελευταία ενότητα  του συνεδρίου με θέμα “Εργαλεία στη διαχείριση του αστικού νερού”  ξεκίνησε με την διαπίστωση  ότι οι υδάτινοι πόροι είναι ιδιάζοντα αγαθά, γι’ αυτό και είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και κοινωνικού πόρου. Τα βασικά συμπεράσματα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν το διήμερο του Συνεδρίου σταχυολόγησε ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, τη διάκριση μεταξύ τιμολόγησης και κοστολόγησης, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθοδολογιών διαχείρισης του νερού και  την ανάγκη εντατικοποίησης διαδικασιών διαβούλευσης στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά ενημερωμένοι Πολίτες.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν  με τη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προοπτικές και Προκλήσεις». Η συζήτηση έφερε σε κοινό τραπέζι συνομιλίας τους βασικούς διαχειριστές του νερού στην Ελλάδα και ανέδειξε τόσο τα κοινά προβλήματα, όσο και ειδικότερες προκλήσεις. Η συζήτηση κατέληξε στην πρόταση σύστασης ενιαίου φορέα που θα αναδείξει τα κοινά προβλήματα των Επιχειρήσεων και θα επεξεργαστεί προτάσεις και βέλτιστες λύσεις.

Πηγή: Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Το 4ο διεθνές συνέδριο WIMS με αντικείμενο Web Intelligence, Mining και Semantics διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 2-4 Ιουνίου 2014 και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η OTS χορηγός του συνεδρίου υποστηρίζει την Έρευνα κα την Καινοτομία γύρω από την αξιοποίηση των data προς όφελος της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας.

3 ημέρες 6 θεματικές ενότητες 57 παρουσιάσεις, ιδιαίτερα γεμάτο θα έλεγε κανείς το πρόγραμμα του συνεδρίου που διεξάγεται μια φορά τον χρόνο με συμμετέχοντες από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, διεθνείς οργανισμούς και μεγάλους φορείς του ιδιωτικού τομέα, έχοντας ως ενδιαφέρον την ευφυή προσέγγιση για να μετατρέψει τον παγκόσμιο ιστό σε μια παγκόσμια, συλλογιστικά και σημασιολογικά προσανατολισμένη, υπολογιστική μηχανή.

Το συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του Jem Rayfield, Head Architect των Financial Times για τεχνικές στρατηγικές και την χρήση Semantic Technology για τροφοδότηση των online και print product portfolio.

Οι ενότητες που καλύφθηκαν στο συνέδριο ήταν οι εξής:

  1. Scalable Web and Data Architectures and Infrastructures
  2. Web Intelligence
  3. Web Mining, Information and Knowledge Extraction
  4. Web Semantics and Reasoning
  5. WIMS Applications
  6. Evaluation and Validation of WIMS Technologies and Applications

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα workshop  με θέμα Modeling, Mining, Managing Smart City data flows’ με σκοπό την προώθηση των αποτελεσμάτων έρευνας γύρω από την εξόρυξη, ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων που παράγονται στις πόλεις και τα social media.  H ανάγκη για στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις πόλεις αλλά και η αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται σε αυτές με σκοπό την δράση, την άμεση απόκριση και την πρόβλεψη ήταν οι κύριοι προβληματισμοί που αναδείχθηκαν στο workshop των «έξυπνων πόλεων». Επίσης παρουσιάστηκαν λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες πόλεις του κόσμου συνδυάζοντας big data, open data και social media data.

Το συνέδριο ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία για συμμετοχή σε ανταλλαγή αποτελεσμάτων έρευνας αλλά και προβληματισμών σε διεθνές επίπεδο. Είναι γεγονός πως η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται από τους ανθρώπους και τις πόλεις και σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη παραγωγή δεδομένων από την επέκταση του Internet of Things και την χρήση των social media θα βοηθήσει την έρευνα για περισσότερες καινοτόμες ιδέες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Αναμένουμε λοιπόν το επόμενο WIMS με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο WIMS’ 14 θα βρείτε εδώ.