Άρθρα με την ετικέτα ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’

Η ψηφιακή Δήλωση Γέννησης τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία την Δευτέρα 17.02.2020 σε 15 Μαιευτήρια και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 95 επί συνόλου ~ 130 δημόσιων και ιδιωτικών μαιευτηρίων σε επίπεδο Χώρας. Οι χρήστες της εφαρμογής είναι 330 και μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί 1574 Δηλώσεις.

Η νέα εφαρμογή έχει υλοποιηθεί εντός του Μητρώου Πολιτών και μοιράζεται τις ίδιες δομές με αυτό (πολίτες, Ληξιαρχεία κλπ). Είναι προσβάσιμη και σε εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ φορείς μέσω της δήλωσης static IP σε συγκεκριμένη access list που έχει δημιουργηθεί από τη ΓΓΠΣ και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Ο Πολίτης – γονέας εισέρχεται στο γραφείο κίνησης του Μαιευτηρίου και με μόνο την ταυτότητά του προχωρά σε Δήλωση Γέννησης του παιδιού του. Βάσει των στοιχείων που δηλώνει γίνεται αναζήτηση της εγγραφής του στο Μητρώο Πολιτών (για τους γονείς), καταγράφονται στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού καθώς και στοιχεία ασφάλισης του τέκνου (ποιος γονέας θα το ασφαλίσει και σε ποιο φορέα).

Ο χρήστης οριστικοποιεί την Δήλωση Γέννησης και αυτή (δεδομένα και pdf Δήλωσης) μεταφέρεται σε πρώτο χρόνο ως εκκρεμότητα στο αντίστοιχο Ληξιαρχείο.

Ο Ληξίαρχος μέσω σχετικής λειτουργικότητας μετασχηματίζει την εκκρεμότητα Δήλωσης σε ΛΠ Γέννησης και έπειτα από σχετικό έλεγχο την οριστικοποιεί. Κατά την οριστικοποίηση της ΛΠ (μέσω διαλειτουργικότητας με την ΗΔΙΚΑ) πραγματοποιούνται τα εξής :

  1. Αποδίδεται ΑΜΚΑ στο παιδί
  2. Μεταφέρονται τα στοιχεία ασφάλισης του παιδιού στον ΕΦΚΑ για την εγγραφή του στο αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα
  3. Μεταφέρονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην εφαρμογή του επιδόματος γέννησης και δημιουργείται η σχετική αίτηση
  4. Με την ολοκλήρωση του κάθε βήματος ο Πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο (sms) και στο email του.

Η δράση στοχεύει στην εξυπηρέτηση του Πολίτη, καθώς τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ διαφορετικών σημείων διαχείρισης της πληροφορίας (γκισέ) επιβεβαιώνοντας μάλιστα κάθε φορά την ιδιότητά του (εσείς κύριε ποιος είστε?).

Η OTS συμβάλλει, έμπρακτα, στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Πολίτη.