Άρθρα με την ετικέτα ‘Εθνικό Δημοτολόγιο’

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς καθώς και τα βιβλία Δημοτολογίου.

Τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» προβλέπει ο Νόμος 4483/2017 (άρθρα 115-124).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, το «Μητρώο Πολιτών» αποτελεί μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής εθνικής εμβέλειας, µέσω της οποίας απλουστεύονται και αυτοματοποιούνται διαδικασίες που εφαρμόζονται στους Δήμους για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα, παρέχεται η βάση για παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικά πάταξη της γραφειοκρατίας, αφού µέσω της υποδομής αυτής γίνεται δυνατή η κατάργηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται μετά από αίτηση του πολίτη για χρήση αυτών σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει το Μητρώο

Το Μητρώο Πολιτών περιλαμβάνει

α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου,

β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα

γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λειτουργία και αξιοποίηση του Μητρώου – Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η ενημέρωση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών και η χορήγηση στους πολίτες των σχετικών πιστοποιητικών διενεργείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Δήμων, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόσβαση με δικαίωμα μόνον ανάγνωσης μπορεί να έχουν και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και άλλα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα, ή δημόσιες υπηρεσίες, υπό προϋποθέσεις.

Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής έχουν διαπιστευμένοι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997).

Τα στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία αντλούν μέσω διαδικτυακής διεπαφής από το Μητρώο Πολιτών οι διαπιστευμένοι φορείς έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ μόνο για τους σκοπούς εκάστου φορέα.

Τι καταργείται με την λειτουργία του Μητρώου Πολιτών

Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών:

1. Παύει η υποχρέωση των Δήμων για την ενημέρωση των χειρόγραφων βιβλίων Δημοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων δημοτολογίων.

2. Η λήψη, επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης και των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων λαμβάνει χώρα μέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο Μητρώο Πολιτών.

Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4483/2017 εδώ.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 10/9/2017 στο lawspot.gr

Η πορεία από την οδύσσεια των πιστοποιητικών στην εξαφάνιση τους

ethniko1

Από τον Μάιο του 2013 έως και το τέλος Ιούλιου ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης των 325 Δήμων της Χώρας στο κεντρικό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου στο ΥΠ.ΕΣ. Μία προσπάθεια που ξεκίνησε στα τέλη του 2005, διακόπηκε για ένα διάστημα λόγω της αναδιοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης) και  ολοκληρώθηκε με επιτυχία 8 χρόνια μετά. Ένα έργο με πολλές δυσκολίες τόσο στον συντονισμό του όσο και στον πλήρη έλεγχο του, με κρίσιμα σημεία που έπρεπε να διαλειτουργούν σωστά μεταξύ τους ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος. Την συλλογή όλων των μητρώων πολιτών από κάθε Δήμο σε μία κεντρική βάση και τον συνεχή συγχρονισμό όλων των μεταβολών της βάσης κάθε Δήμου με το κεντρικό σύστημα στο ΥΠ.ΕΣ.

Οι άνθρωποι της OTS αισθάνονται περήφανοι που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την ένταξη όλων των Δήμων με τους οποίους συνεργαζόμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έθεσε το ΥΠ.ΕΣ. Επιπλέον, υλοποιήσαμε και παραδώσαμε σε όλους τους Δήμους της χώρας, το λογισμικό (middleware) μέσω του οποίου γίνεται ο συγχρονισμός της βάσης του κάθε Δήμου με το κεντρικό σύστημα στο ΥΠ.ΕΣ.

Έχοντας πετύχει την ένταξη όλων των Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο έχει πλέον ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν να φαίνονται τα οφέλη που είχαν προβλεφτεί κατά τον σχεδιασμό του έργου και αυτά (τα οφέλη) είναι πολλά, τόσο για την Πολιτεία (Δημόσιο, Δήμοι, Οργανισμοί) όσο και για τους ίδιους τους Πολίτες.

Οφέλη για την Πολιτεία

  1. Διάφοροι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης  (Κ.Ε.Π., Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, η ΕΛ.ΑΣ., η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κ.λπ.) μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα και με άμεσο τρόπο, επικαιροποιημένα και έγκυρα στοιχεία δημοτικής κατάστασης πολιτών.
  2. Η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με το κεντρικό σύστημα στο ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή κατάργηση της έκδοσης πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης.
  3. Οι Δήμοι δεν χρειάζεται πλέον να τηρούν εκλογικούς καταλόγους, ούτε να στέλνουν δίμηνες εκλογικές αναθεωρήσεις στο ΥΠ.ΕΣ.
  4. Σε ότι αφορά την τήρηση του Μητρώου Αρρένων, οι Δήμοι μπορούν πλέον να απαλλαχτούν από την συγκεκριμένη διαδικασία μειώνοντας σημαντικά τον φόρτο εργασίας.
  5. Τα στρατολογικά γραφεία πλέον μπορούν να προβαίνουν στην ετήσια κατάρτιση στρατολογικού πίνακα αυτοματοποιημένα, κάτι που επιφέρει μείωση του φόρτου εργασίας κατά 90%.
  6. Μελέτη για την μείωση του κόστους για την Πολιτεία εκτιμάει εξοικονόμηση περίπου 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οφέλη για τους Πολίτες

  1. Οι πολίτες πλεόν δεν χρειάζεται να προσκομούν πιστοποιητικά δημοτικής κατάστασης ή να μεταβαίνουν στα ΚΕΠ για την διεκπαιρέωση υποθέσεων που απαιτούν προσκόμιση πιστοποιητικού.
  2. Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων του κάθε πολίτη καθώς οι Φορείς θα πάψουν να τους ζητούν την προσκόμιση πιστοποιητικών καθώς θα λαμβάνουν την πληροφορία αυτοματοποιημένα μέσα από ένα κεντρικό σύστημα.

Τα παραπάνω οφέλη μένουν να αποδειχτούν και στην πράξη καθώς το μόνο που απομένει για να γίνουν ορατά είναι η βούληση της Πολιτείας. Το Εθνικό Δημοτολόγιο είναι η αρχή για την απλοποίηση του λαβύρινθου της γραφειοκρατίας. Τα έργα του Εθνικού Ληξιαρχείου και του Μητρώου Πολιτών θα ολοκληρώσουν ένα σύνολο στόχων που πριν δέκα χρόνια φάνταζαν αδιανόητοι και αυτοί ξεκινούν με την διευκόλυνση του πολίτη στις υποθέσεις του, την ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση στα ετήσια κόστη της Πολιτείας, την μείωση του φόρτου εργασίας σε Δημόσιους Φορείς, την διαφάνεια για όλες τις υποθέσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό από την Κεντρική Κυβέρνηση.

καρτα-πολιτη