Άρθρα με την ετικέτα ‘Δικαιοσύνη’

Κάθε έτος κατατίθενται 1.200.000 δικόγραφα σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές σε αυτά για την κατάθεση έντυπων δικογράφων. Εντονότερο εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό στα μεγάλα Πρωτοδικεία της Χωράς. Τα 44.500 μέλη (δικηγόροι) των 63 Δικηγορικών Συλλόγων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση τους κατά τη διάρκεια της κατάθεσης δικογράφων δημιουργώντας κατά συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι καθυστερήσεις αυτές υπολογίζονται σε δύο περίπου ώρες για κάθε κατάθεση. Επιπλέον οι δικηγόροι είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται σε συνεχείς μετακινήσεις για να καταθέτουν τα δικόγραφα σπαταλώντας άσκοπα χρόνο και χρήμα σε κάθε τους μετακίνηση. Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και ο αυξημένος αριθμός δικαστικών υπαλλήλων που είναι αναγκασμένοι να απασχολούνται για την κατάθεση και διαχείριση των δικογράφων αλλά και η σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι όταν εμφανίζεται η ανάγκη να αναζητήσουν παλιότερα δικόγραφα.

Ο Νόμος 3994/2011 ΦΕΚ 165/Α/25-7-2011 δημιουργήθηκε έχοντας ως κύριο στόχο τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της απονομής πολιτικής δικαιοσύνης εξαλείφοντας σε μεγάλο βαθμό τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ένα από τα κρίσιμα σημεία που νομοθετούνται στο Ν. 3994 είναι η κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφων και με ηλεκτρονικά μέσα. Σε επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε πως η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση στο συγκεκριμένο θέμα βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των δικηγόρων και των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε πως και σε τι βαθμό μπορούν οι ΤΠΕ να μειώσουν:

-Τον αριθμό των δικαστικών υπαλλήλων που απασχολούνται για την κατάθεση και διαχείριση των δικογράφων

-Τον χρόνο που απαιτείται να σπαταλήσουν οι δικαστικοί υπάλληλοι για να αναζητήσουν παλιότερα δικόγραφα.

-Την αναμονή των δικηγόρων στα Δικαστήρια για την κατάθεση των δικογράφων

-Τις μετακινήσεις των δικηγόρων για την κατάθεση των δικογράφων. Η μείωση των μετακινήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα:

– Να μην σπαταλούν πλέον χρόνο και χρήμα για να μετακινούνται

– Να μην εκλύουν στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Σε επόμενα άρθρα θα παρουσιάσουμε την προσέγιση της OTS και πως αυτή εφαρμόστηκε στην πράξη