Άρθρα με την ετικέτα ‘ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ’

edeyaΤην Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 και την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η 28η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Κατά τις εργασίες της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση των επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την συγκριτική αξιολόγηση, την μείωση ενεργειακού κόστους, τα σχέδια ασφάλειας νερού κ.α . Ειδικές εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν για το έργο και τις δραστηριότητες της ΔΕΥΑ Άρτας όπου και φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση αλλά και από της Ε.ΥΔ.Α.Π Νήσων.

Τη δεύτερη μέρα ο  Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος πραγματοποίησε ομιλία για την πρόσφατη Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, καθώς και για το νέο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων για έργα γ’ προτεραιότητας στο οποίο θα συμμετέχει ως εταίρος και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Τα πεπραγμένα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  από τον Ιούνιο του 2016 παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γ. Μαρινάκης, ενώ αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο προγραμματισμός των δράσεων της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο και Δήμαρχο Λάρισας κ. Καλογιάννη.

Στη Γενική Συνέλευσης προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν στελέχη από την Κεντρική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  οι Πρόεδροι των Οργανισμών Υδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Ε.ΥΔ.ΑΠ. και Ε.Υ.Α.Θ.) κ.κ. Παπαδόπουλος και Κρεστενίτης.

Η OTS στήριξε και βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση ως χορηγός.