Άρθρα με την ετικέτα ‘Αναβαθμίσεις’

Η νέα αναβάθμιση έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας με κωδικό payr2_90_000.

Αναλυτικότερα, η αναβάθμιση περιλαμβάνει:

– Διαδικασίες δημιουργίας Χρήσης 2012
– Μεταβολή της νέας φορολογικής κλίμακας
– Μεταβολή του οικογενειακού επιδόματος στον υπολογισμό μισθοδοσίας
– Εισαγωγή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
– Εισαγωγή μισθολογικού στοιχείου Υπερβάλλουσας Διαφοράς
– Διαδικασίες για τις αυξομειώσεις των αποδοχών
– Προσαρμογή κρατήσεων από το παλιό καθεστώς

Η αναβάθμιση και οι αναλυτικές οδηγίες (Α’ & Β’ Μέρος) είναι διαθέσιμες εδώ.

Η OTS ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις ανάγκες των πελατών της  σχετικά με την εφαρμογή Νέου Βαθμολογίου – Μισθολογίου στο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της. Στην αναβάθμιση που έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας, έχουν προστεθεί όλες οι απαραίτητες λειτουργίες προκειμένου να υποστηρίζεται το νέο μισθολογικό και βαθμολογικό καθεστώς. Οι νέες λειτουργίες προστίθενται, προκειμένου να είναι εφικτή από μέρους σας η διαμόρφωση του ηλεκτρονικού μητρώου ανθρώπινου δυναμικού που τηρείται στην υπηρεσίας σας μέσω του πληροφοριακού συστήματος OTS.

Αναλυτικότερα, η αναβάθμιση με κωδικό payr2_89_000 περιλαμβάνει:

-Διαδικασίες αρχικής κατάταξης εργαζομένων,

-διαδικασίες ενημέρωσης των νέων επιδομάτων θέσης ευθύνης, ανθυγιεινού και περιοχής,

-υπολογισμός βάσης αποδοχών και κρατήσεων για το Ενιαίο Βαθμολόγιο Μισθολόγιο.

Παράλληλα η OTS  έχει αναπτύξει εργαλεία, που προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για την Μαζική προτεινόμενη προσαρμογή του ηλεκτρονικού μητρώου προσωπικού (Πρόταση αρχικής κατάταξης) και Μαζικές διεργασίες προσαρμογής στο Νέο Βαθμολόγιο Μισθολόγιο (μαζικές διαδικασίες προετοιμασίας της μισθοδοσίας).

Η αναβάθμιση και οι αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ.