Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Uncategorized’

Ευχαριστούμε για το άρθρο, τον κύριο Δημήτρη Καραπιπέρη, Στέλεχος του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης.

 Η διαδικασία εισόδου στο Σύστημα Δι@ύγεια μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο παραδοσιακός,  με τη χρήση ζεύγους ονόματος χρήστη και κωδικού (username/password) ενώ ο δεύτερος είναι με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate), όπως  έχει δοθεί από την Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “Ermis”.  Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό αποτελεί το διαβατήριο πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιώντας το Ψηφιακό Πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να θυμόμαστε κανένα ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού, ειδικά μετά τα παράπονα των τελικών χρηστών που κατακλύζονται από πληθώρα τέτοιων ζευγών όπου δυσχεραίνουν τις καθημερινές εργασίες τους.

Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού από την Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “Ermis”.(Εάν χρησιμοποιούμε τον Mozilla Firefox θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή εγκατάστασή).

Η πρώτη μας ενέργεια είναι να εντοπίσουμε το πιστοποιητικό μας (πχ. από τον Certificate Μanager  certmgr.msc) και στο tab Λεπτομέρειες να κάνουμε copy/paste την τιμή του Πεδίου “Αποτύπωση” (SHA1 fingerprint).

Αντιγραφή του μορφοτύπου SHA1.

 

Εάν χρησιμοποιούμε Mozilla Firefox θα πρέπει να κάνουμε έναν μικρό μετασχηματισμό. Εάν υποτεθεί πως η αποτύπωση  είναι “71:CD:AC:A5:F0” την μετασχηματίζουμε σε “71 cd ac a5 f0”.  Εδώ να σημειώσουμε πως ο Internet Explorer και ο Google Chrome χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα στο Microsoft Certificate Store ενώ ο Mozilla Firefox διατηρεί δικό του ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης.

Την τιμή αυτή την εισάγουμε στο σύστημα Δι@ύγεια στο Προφίλ/Επεξεργασία  στο πεδίο “Thumbprint ψηφιακού πιστοποιητικού“. Με αυτό τον τρόπο συνδέουμε εννοιολογικά το προφίλ μας με το ψηφιακό πιστοποιητικό που μας έχει δοθεί. Την επόμενη φορά που θα συνδεθούμε στο Δι@ύγεια στο παράθυρο επιλογής των πιστοποιητικών (Εικόνα 2 και 3) επιλέγουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό μας και εν συνεχεία κάνουμε click στον σύνδεσμο “Είσοδος με ψηφιακό πιστοποιητικό” (Εικόνα 4).

επιβεβαίωση πιστοποιητικού

επιλογη πιστοποιητικού

εισοδος

 

Το αποτέλεσμα είναι η είσοδος στο σύστημα Δι@ύγεια χωρίς να ερωτηθούμε για όνομα χρήστη ή κωδικό.

 

 

Το 4ο διεθνές συνέδριο WIMS με αντικείμενο Web Intelligence, Mining και Semantics διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 2-4 Ιουνίου 2014 και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η OTS χορηγός του συνεδρίου υποστηρίζει την Έρευνα κα την Καινοτομία γύρω από την αξιοποίηση των data προς όφελος της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας.

3 ημέρες 6 θεματικές ενότητες 57 παρουσιάσεις, ιδιαίτερα γεμάτο θα έλεγε κανείς το πρόγραμμα του συνεδρίου που διεξάγεται μια φορά τον χρόνο με συμμετέχοντες από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, διεθνείς οργανισμούς και μεγάλους φορείς του ιδιωτικού τομέα, έχοντας ως ενδιαφέρον την ευφυή προσέγγιση για να μετατρέψει τον παγκόσμιο ιστό σε μια παγκόσμια, συλλογιστικά και σημασιολογικά προσανατολισμένη, υπολογιστική μηχανή.

Το συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του Jem Rayfield, Head Architect των Financial Times για τεχνικές στρατηγικές και την χρήση Semantic Technology για τροφοδότηση των online και print product portfolio.

Οι ενότητες που καλύφθηκαν στο συνέδριο ήταν οι εξής:

 1. Scalable Web and Data Architectures and Infrastructures
 2. Web Intelligence
 3. Web Mining, Information and Knowledge Extraction
 4. Web Semantics and Reasoning
 5. WIMS Applications
 6. Evaluation and Validation of WIMS Technologies and Applications

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα workshop  με θέμα Modeling, Mining, Managing Smart City data flows’ με σκοπό την προώθηση των αποτελεσμάτων έρευνας γύρω από την εξόρυξη, ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων που παράγονται στις πόλεις και τα social media.  H ανάγκη για στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις πόλεις αλλά και η αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται σε αυτές με σκοπό την δράση, την άμεση απόκριση και την πρόβλεψη ήταν οι κύριοι προβληματισμοί που αναδείχθηκαν στο workshop των «έξυπνων πόλεων». Επίσης παρουσιάστηκαν λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες πόλεις του κόσμου συνδυάζοντας big data, open data και social media data.

Το συνέδριο ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία για συμμετοχή σε ανταλλαγή αποτελεσμάτων έρευνας αλλά και προβληματισμών σε διεθνές επίπεδο. Είναι γεγονός πως η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται από τους ανθρώπους και τις πόλεις και σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη παραγωγή δεδομένων από την επέκταση του Internet of Things και την χρήση των social media θα βοηθήσει την έρευνα για περισσότερες καινοτόμες ιδέες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Αναμένουμε λοιπόν το επόμενο WIMS με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο WIMS’ 14 θα βρείτε εδώ.

Στις 24 Δεκεμβρίου 2013 δημοσιεύθηκε από την «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Πρόσκληση 59 αναφέρεται στη «Βελτίωση της Καθημερινής ζωής , μέσω των ΤΠΕ και στην Ισότιμη συμμετοχή των Πολιτών στην Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών από τις οποίες οι Δήμοι καλούνται να επιλέξουν μια και να την υλοποιήσουν. Η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες από τις οποίες καλούνται να επιλέξουν οι Δήμοι, είναι οι ακόλουθες:

1.Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
2.Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων
3.Οδηγός Πόλης
4.Διαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας/απασχόλησης
5.Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του Πολίτη
6.Διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου
7.Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη
8.Αγροτική παραγωγή –Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)
9.Αθλητικές δραστηριότητες
10.Προώθηση τοπικού εμπορίου
11.Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων

Κάθε μια από τις υπηρεσίες στοχεύει στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Σε μια περίοδο όπου ο Κοινωνικός Ρόλος των Δήμων βαίνει συνεχώς αυξανόμενος και πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στα Κοινωνικά Προγράμματα και στις Προνοιακές Παροχές, με σωστή οργάνωση, σχεδιασμό, προγραμματισμό, και υλοποίηση, απαραίτητα είναι τα εργαλεία και οι πόροι που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή.

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη προσφέρεται μέσω της Πρόσκλησης 59 και η Ψηφιακή Υπηρεσία «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων».

Η OTS έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων «ΜΕΡΙΜΝΑ», για να προσφέρει στους Δήμους συνεργάτες της σύγχρονα εργαλεία για την υλοποίηση των Κοινωνικών Αρμοδιοτήτων.

Το «ΜΕΡΙΜΝΑ» παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που υπάγονται στο Δήμο, των Κοινωνικών Δομών και προγραμμάτων που υλοποιούνται καθώς και των πόρων που είναι διαθέσιμοι, όπως το ανθρώπινο δυναμικό. Με την καταγραφή οργανώνονται σε Μητρώα τα οποία βοηθούν στη σωστή οργάνωση των προγραμμάτων και κατανομή των πόρων.

Με το Σύστημα κάθε ενδιαφερόμενος Πολίτης μέσω Διαδικτυακής Πύλης μπορεί να ενημερώνεται για κάθε Δράση που τρέχει ο Δήμος, να εγγράφεται στα Μητρώα του Δήμου, να καταθέτει ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στις Δομές και τα προγράμματα και να παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.

Τα Στελέχη του Δήμου  από πλευράς τους διαχειρίζονται τις αιτήσεις ως προς την έγκριση ή απόρριψη της, συλλέγουν και ελέγχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διαχειρίζονται τους Φακέλους των Δημοτών που δέχονται προνοιακές παροχές.

Με την εφαρμογή του Συστήματος επιτυγχάνεται:

1. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους Πολίτες και ειδικότερα τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη φυσικής παρουσίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες
2.Καλύτερος σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός και υλοποίηση των Κοινωνικών Δράσεων και Προνοιακών Παροχών
3.Παρακολούθηση των Δράσεων και αξιολόγησή τους, καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων
4.Αναγνώριση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και πραγματική γνώση όσων χρειάζονται άμεση βοήθεια
5.Σωστή οργάνωση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες
6.Καλύτερος χρηματο-οικονομικός σχεδιασμός
7.Εξάλειψη των μέχρι τώρα οργανωτικών –λειτουργικών προβλημάτων όπως χαοτικές γραφειοκρατικές δομές, δυσλειτουργίες λόγω έλλειψης οργάνωσης και σωστής επικοινωνίας των εμπλεκομένων.
8.Εξάλειψη καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων

Οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας, το οποίο καλούνται καθημερινά οι Δήμοι να υποστηρίζουν με τους συγκεκριμένους πόρους που τους διατίθενται. Με τη χρήση των σωστών εργαλείων, οι Δήμοι θα είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο τη διευκόλυνση αυτών των ομάδων.

 

 

 

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και πιο συγκεκριμένα από τις 4 έως τις 7 του μηνός, πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο  το συνέδριο Lucene Revolution 2013. Το συνέδριο αυτό έχει ως αντικείμενό του την open source μηχανή αναζήτησης Apache Solr και το ευρετήριο Apache Lucene που αποτελεί τον πυρήνα του Solr.

To Solr αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες open source πλατφόρμες αναζήτησης στον κόσμο και τελεί υπό την αιγίδα του Apache Software Foundation. Στους πολυάριθμους χρήστες της, παγκοσμίως, συγκαταλέγονται μεγάλες εταιρίες πληροφορικής όπως η LinkedIn , Tweeter, ΙΒΜ οι οποίες παράλληλα συνεισφέρουν  στην επέκταση και τη βελτίωση του συστήματος.

Το Lucene Revolution συνδιοργανώνεται μία φορά το χρόνο από το Apache Foundation και την εταιρία Lucidworks η οποία παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες υποστήριξης στο Apache Solr και Lucene.

Το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη:

1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για αρχάριους, προχωρημένους και εξειδικευμένους χρήστες του Apache Lucene και Solr (4 – 5 Νοεμβρίου)

2. Το κυρίως συνέδριο με διαλέξεις χωρισμένες σε επίπεδα αρχαρίων, προχωρημένων και εξειδικευμένων χρηστών. (6 – 7 Νοεμβρίου)

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, οι ενότητες που καλύφθηκαν ήταν οι εξής:

 1. Solr Unleashed: Σεμινάριο γνωριμίας για αρχάριους χρήστες προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την πλατφόρμα Solr, την εισαγωγή των δεδομένων σε αυτή και την αναζήτηση της πληροφορίας προκειμένου να ενσωματώσουν μηχανισμούς αναζήτησης στις εφαρμογές τους
 2. Solr Under The Hood: Σεμινάριο για προχωρημένους χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν  τους μηχανισμούς που δίνουν  ώθηση στο Solr και το Lucene καθώς και τους τρόπους βέλτιστης χρήσης τους ανάλογα με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις υποδομές που παρέχονται.
 3. Big Data & Solr: Σεμινάριο για εξειδικευμένους χρήστες οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλους όγκους δεδομένων (της τάξεως των πολλών  GB ή ΤΒ) σε cloud αρχιτεκτονικές.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα εκτός από τη θεωρία, να αφομοιώσουν τις γνώσεις τους με εργαστηριακές ασκήσεις (hands on labs) καθώς και να έρθουν σε επαφή με τους άλλους συναδέλφους για την ανταλλαγή απόψεων και βελτίστων πρακτικών πάνω σε προβλήματα της αναζήτησης της πληροφορίας στην καθημερινότητα.

Η κύρια δομή του συνεδρίου άνοιξε την 6η Νοεμβρίου με την εναρκτήρια ομιλία του Michael Busch, προϊσταμένου της αναζήτησης του κοινωνικού δικτύου Twitter και committer του Lucene. Αναλύθηκε η χρήση του Lucene ως συστήματος δημιουργίας ευρετηρίου για την αναζήτηση στη δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα καθώς και οι βελτιστοποιήσεις που πραγματοποιούνται για την ταχύτατη ευρετηρίαση και αναζήτηση της πληροφορίας (33388 Tweets/sec) που εισάγουν οι χρήστες.

Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου κυμάνθηκαν στις εξής θεματικές:

1. Χρήση του Solr ως μηχανή αναζήτησης

2. Θέματα ασφάλειας και προσβασιμότητας στο Solr

3. Χρήση του Solr Cloud σε κατανεμημένες αρχιτεκτονικές με μεγάλους όγκους δεδομένων

4. Ενδεχόμενη Χρήση του Solr ως πηγή για ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως log files και χρήση της πληροφορίας από BI εργαλεία.

5. Βελτιστοποιήσεις στην απόδοση του Solr

 

Το συνέδριο έκλεισε με το Stump The Chump, όπου όλοι οι σύνεδροι καλούνται να θέσουν τις πιο δύσκολες και ακραίες ερωτήσεις σε θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στον Chris Ηοstetter, προγραμματιστή και committer του πυρήνα του Lucene. Οι τρεις ερώτησεις που θα δυσκολέψουν περισσότερο τον Hostetter να απαντήσει, βραβεύονται. Η ώρα αυτή αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες και αστείες στιγμές του συνεδρίου, αλλά και εξίσου σημαντική καθώς όλοι οι σύνεδροι δημοσίως μπορούν να προτείνουν λύσεις στα θέματα που τίθενται, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία το Solr και του Lucene.

Η εμπειρία του συνεδρίου καθώς και των σεμιναρίων είναι ασυναγώνιστη καθώς δίνεται η ευκαιρία γνωριμίας με τους προγραμματιστές των συστημάτων Solr και Lucene (commiters) καθώς και επαγγελματιών του χώρου από όλον τον κόσμο με ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών πάνω σε θέματα αναζήτησης.

Οι διαφάνειες και τα βίντεο των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:

http://www.lucenerevolution.org/2013/Lucene-Solr-Revolution-2013-Dublin-Presentations

 

Ραντεβού το 2014 στο Lucene Revolution στην Washington DC !

banner

“Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη” , Ευριπίδης (480-406 πχ, Αρχαίος Τραγικός).

 

Οι πόλεις αποτελούν τα πιο ζωτικά κύτταρα για την Κοινωνία και την Οικονομία.

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε από την “McKinsey & Company” ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των αναδυόμενων αστικών κέντρων, υπολογίζοντας ότι μέχρι το 2030 το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αυτά, αποδίδοντας τεράστια σημασία στην οικονομική τους ανάπτυξη.

 

Η Πόλη του Αύριο είναι  βιώσιμη  με εφόδια δημιουργικούς ανθρώπους, διοικητικά εργαλεία, την Τεχνολογία. Είναι “Πράσινη” , Ενεργειακά Φιλική, με Περιβαλλοντική Συνείδηση. Φροντίζει να παρέχει στους Πολίτες της, ποιοτικές συνθήκες ζωής μέσω των δομών της.

 

“Polis”. Η “Polis” του σήμερα. Θεματική Έκθεση που διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού, τους Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και για τους ίδιους τους Πολίτες. Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης όλων των εξελίξεων στους τομείς που συμβάλουν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους Πολίτες και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

 

Η OTS στηρίζει το θεσμό και διοργανώνει σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO Συνέδριο με θέμα “Δημιουργικές Πόλεις-Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης”.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια θα δοθεί βαρύτητα στους τομείς των Περιβαλλοντικών Πολιτικών, των ΤΠΕ, της Ενέργειας, των Χρηματοδοτήσεων, της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, και θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές από Πόλεις-Πρότυπα της Χώρας.

 

Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Κυβέρνησης, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, του κλάδου των ΤΠΕ,  Περιβαλλοντικών Φορέων θα συμβάλλουν με τις εμπειρίες τους στη δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου προς όφελος της κοινωνίας.

 

Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε ενεργά και να συμβάλλεται στη συνέχιση αυτού του σημαντικού θεσμού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο ειδικά διαμορφωμένο site απ’ όπου μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. http://www.polisconference.gr/frontend/index.php

Σας περιμένουμε όλους στην Έκθεση, 21-24/11/2013 & το Συνέδριο, 22-21/11/2013 στη Θεσσαλονίκη.

 

Σκοπός του έργου ήταν η κάλυψη των διαδικασιών του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 με την υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος για την οικονομική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών 33 αποκεντρωμένων Φορέων (Πρωτοδικεία και Εφετεία) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πριν από την υλοποίηση του έργου οι διαδικασίες διαχείρισης δαπανών των Πρωτοδικείων και Εφετείων εκτελούνταν κεντρικά από το Υπουργείο. Με την εφαρμογή της λύσης μας οι αρμοδιότητες πλέον μεταφέρθηκαν στον κάθε Φορέα, ο οποίος πλέον μπορεί να διαχειρίζεται αυτόνομα τους πόρους που διατίθενται από το Υπουργείο. Παράλληλα η Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου μπορεί να έχει κάθε χρονική στιγμή πλήρη και συνολική εικόνα για την εξέλιξη των δαπανών και κατά συνέπεια μπορεί να δρομολογεί ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες.

Με την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών επιτεύχθηκε:

1. Εξοικονόμηση χρόνου των διαδικασιών προμηθειών των Εφετείων & Πρωτοδικείων.

2. Εξοικονόμηση χρόνου των διαδικασιών και διεργασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου.

3. Η μείωση του όγκου εργασιών κατά την οικονομική διαχείριση του Υπουργείου αλλά και η καλύτερη κατανομή των πόρων στα Εφετεία & Πρωτοδικεία της Χώρας.

4. Εξοικονόμηση κόστους μέσω της ηλεκτρονικής πλέον διαχείρισης και παρακολούθησης των διαδικασιών προμηθειών.

Η παραγωγική λειτουργία επιτεύχθηκε σε 20 ημέρες. Οι εγκαταστάσεις έγιναν κεντρικά στο Υπουργείο με τα αποκεντρωμένα Εφετεία και Πρωτοδικεία να λειτουργούν πλέον με απομακρυσμένη πρόσβαση ενώ ο έλεγχος παραμένει στο Υπουργείο. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε μείωση του κόστους εγκαταστάσεων λόγω των ελάχιστων απαιτήσεων εξοπλισμού στους Αποκεντρωμένους Φορείς. Όσον αφορά στις εκπαιδεύσεις, όλες έγιναν κεντρικά με βασικό σκοπό την κοινή λειτουργία των Εποπτευόμενων Φορέων με παρόντες βέβαια εκπροσώπους του Υπουργείου.

Από την εμπειρία της παραγωγικής λειτουργίας έχει αποδειχθεί ότι έχουν αυτονομηθεί πλήρως τα Εφετεία και Πρωτοδικεία όσον αφορά στην Οικονομική τους Διαχείριση.

 

Μαρία Τσιμπιτά

Project Manager OTS Α.Ε

Οι άνθρωποι Έκαναν τη διαφορά.

Το 7o OTS FORUM έχει πλέον προστεθεί ως ένα ακόμη σπουδαίο γεγονός στο πλούσιο ενεργητικό της OTS.

Ο πήχης είχε στηθεί ψηλά. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη. Το αποτέλεσμα όμως επιβεβαιώνει από τη μια ότι οι στόχοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι υψηλοί, ενώ από την άλλη επιβραβεύει την τεράστια προσπάθεια.

Σʼ ένα όμορφο μέρος και για ένα εξίσου όμορφο τριήμερο φιλοξενήσαμε πελάτες, εξειδικευμένα στελέχη, αναγνωρισμένες επιχειρήσεις, παλιούς γνώριμους της εταιρείας αλλά και νέους υποψήφιους συνεργάτες.  Ανταλλαγή απόψεων και γνώσης, παρουσίαση καλών πρακτικών, διαβουλεύσεις και  συζητήσεις για ό,τι μας αφορά και για ό,τι επίκειται, κατέλαβαν πρωτεύοντα ρόλο για τρεις ολόκληρες ημέρες, παίρνοντας τη θέση από τους ατελέσφορους διαξιφισμούς και τις στείρες αντιπαραθέσεις.Πήραν τη θέση της απαισιοδοξίας και των αδιεξόδων επειδή εμείς το επιλέξαμε.

Η OTS επέλεξε να δώσει ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα ότι το μέλλον ανήκει στους τολμηρούς. Σε αυτούς που έχουν τη διάθεση και μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους και ακόμη περισσότερο το επιχειρούν. Σε αυτούς που καθημερινά με τις πράξεις προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα νέο περιβάλλον διάδρασης και διαβίωσης.

Όλοι όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση και στην υλοποίηση της εκδήλωσης αυτής, όσοι από τη δική τους πλευρά υπoστήριξαν με τον όποιο τρόπο αυτήν την προσπάθεια, όσοι αφιέρωσαν τον χρόνο τους και συμμετείχαν σε αυτό, έκαναν για μία ακόμη φορά τη διαφορά.

Ευχαριστούμε!

Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Αυτη η φράση καθοδηγεί την OTS τα τελευταία 20 χρόνια.  Με αυτήν τη φράση δημιουργεί  από την πρώτη στιγμή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Αυτή ήταν η φράση που έδωσε το έναυσμα για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της. Του OTS FORUM.

Θεωρούμε ότι σήμερα αυτή η φράση είναι επικαιρη όσο ποτέ. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο στις δύσκολες αυτές συγκυρίες η OTS επαναφέρει δυναμικά το θεσμό προσπαθώντας να δώσει το στίγμα για το αύριο της σχέσης Πληροφορικής και Δημόσιας Διοίκησης.

Με επίκεντρο λοιπόν τον άνθρωπο θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο το 7ο OTS FORUM με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από όλους μας.

Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, στελέχη της πληροφορικής, εξειδικευμένοι σύμβουλοι, μηχανικοί, δημόσιοι λειτουργοί  και πολίτες, προσδοκούμε να είναι είναι εκεί, δημιουργώντας έτσι το γεγονός της χρονιάς στο χώρο. Ο καθένας από αυτούς είμαστε σίγουροι ότι έχει να προσφέρει και κάτι σημαντικό σε αυτό που λέγεται «αύριο». Η άποψη τους, η γνώση τους, οι ιδέες τους και πάνω απ’όλα η καλές πρακτικές τους θα είναι σε πρώτο πλάνο καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου..

Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα του τριημέρου θα βρείτε εδώ

 

Ευχαριστούμε όλους όσους βρήκαν τη διάθεση και το χρόνο να μας τιμήσουν με την παρουσία τους, ακούγοντας τις προτάσεις και τις απόψεις μας σε θέματα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Στοιχείων Προσωπικού, στο 1ο Open Presentation Day που πραγματοποιήθηκε χθες (28/03/2012) στην Αθήνα.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη σημαντική εκδήλωση που διοργανώνει η OTS. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ:

 

                                      OPEN TECHNOLOGY SERVICES S.A.                                                                       


Open Presentation Days – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ.  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην  ενημερωτική θεματική εκδήλωση που διοργανώνει η εταιρεία μας στα πλαίσια των πληροφοριακών δράσεων «Open Presentation Days», περί εφαρμογών ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πιο συγκεκριμένα τη μισθοδοσία και τη διαχείριση προσωπικού.
Οι ενημερωτικές θεματικές εκδηλώσεις μας με τίτλο «Open Presentation Days», ως σκοπό τους έχουν να οικοδομήσουν ένα κανάλι άμεσης διαβούλευσης με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε σχέση:

 •  Με την επίδραση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στην καθημερινή λειτουργία κάθε Υπηρεσίας και κατά συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις.
 •  Με την επίτευξη των εκάστοτε θεσμικών απαιτήσεων.
 •  Με την άμεση αξιοποίηση των ηλεκτρονικών στοιχείων, με τις κατάλληλες μεθόδους και τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε αυτά ν’ αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών δράσεων.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση των «Open Presentation Days» του κύκλου και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων  της OTS Α.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή του Αμαρουσίου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πάτμου 12 στις 11:00 π.μ..

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους εκκαθαριστές και υπευθύνους μισθοδοσίας καθώς και σε κάθε  υπάλληλο που απασχολείται με θέματα διαχείρισης προσωπικού ή ακόμη και στους εργαζόμενους των τμημάτων πληροφορικής.
Κλείνοντας, θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την εκ των προτέρων δήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σας στην παρούσα εκδήλωση, συμπληρώνοντας το παρακάτω έγγραφο και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά (e mail) ή με φαξ.

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο www.ots.gr
Κατεβάστε τη δήλωση συμμετοχής
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση.