Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Τεχνολογία’

Η εξόρυξη της αξίας που κρύβουν τα δεδομένα σήμερα αποτελεί μια διαδικασία που αν γίνει με το σωστό τρόπο μπορεί να αποδώσει γρήγορα καρπούς και να οδηγήσει ταχύτερα στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

 Του Νικόλαου Τσιρίδη, Διευθυντή Έρευνας της OTS

“Πληροφορική, τεχνολογία, δεδομένα. Εδώ και πολύ καιρό, όροι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Ως φοιτητές διδασκόμασταν, ότι “Η επιστήμη της πληροφορικής, εστιάζει στην διαχείριση της πληροφορίας, στηριζόμενη στην τεχνολογία. Η πληροφορία στηρίζεται στην ύπαρξη δεδομένων. Τα δεδομένα μπορεί να μην οδηγούν πάντα, σε πληροφορίες, χρήσιμες και αξιοποιήσιμες….” . Ή μήπως τελικά μπορούν  ?

Σήμερα η απάντηση τείνει να γίνει καταφατική. Φαινομενικά, δεδομένα τα οποία είχαν “χαμηλή πληροφοριακή αξία”, αναβαθμίζονται μέσα από την έξυπνη χρήση τους. Ο μεγάλος όγκος τους (ακόμη και εάν σε κάποιο βαθμό περιέχουν ανακριβή στοιχεία), ο συνδυασμός τους με άλλες δεδομένα και οι έξυπνοι αλγόριθμοι, συντελούν στην πληροφοριακή τους αναβάθμιση. Καθημερινά σενάρια χρήσης, εξάπτουν την φαντασία και προκαλούν έκπληξη (πρόβλεψη επιδημιών γρίπης (1) , εντοπισμός θέσης κατοικίας (2) κ.ο.κ.). Γύρω από την χρήση αυτή των δεδομένων εμφανίζονται όροι, επιστημονικοί κλάδοι, τεχνολογίες. Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από εκφράσεις όπως Big Data, Big Data Analytics, Predictive Analytics, Open/Connected data κ.ο.κ. Τεχνολογική ανάλυση στην παρούσα στήλη, προφανώς δεν έχει νόημα να γίνει. Ας προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο, στο τι έχει αλλάξει και εάν μιλάμε για μία παροδική τεχνολογική τάση ή κάτι σημαντικότερο.

Η συντριπτική επικράτηση των ψηφιακών δεδομένων έναντι των αναλογικών, οφειλόμενη αφ’ ενός στην εντυπωσιακή αύξηση των πηγών τους (αισθητήρες , κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα, internet of things/machines κ.α.) και αφ’ ετέρου η αντίστοιχη ευκολία με την οποία πλέον μπορούμε να διαχειριζόμαστε την ασταμάτητη ροή τους (εξέλιξη των αποθηκευτικών μέσων, των αλγορίθμων, των τεχνικών και τεχνολογιών επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων), είναι αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό είναι κάτι καινούριο. Οργανισμοί και επιχειρήσεις (μεγάλου μεγέθους συνήθως) χρησιμοποιούν εδώ και πολύ καιρό δεδομένα για ν’ αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα, για να βελτιώσουν την λειτουργία τους και για να καταστρώνουν την στρατηγική τους. Ποιά είναι η βαθύτερη αλλαγή που συντελείται? Υπάρχει πράγματι, κάποια βαθύτερη αλλαγή? Θα έχει διάρκεια ? Αυτά είναι κατά την γνώμη μου, σημαντικότερα ερωτήματα.

Η σύντομη απάντηση? Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε τα διατιθέμενα δεδομένα, η “εκλαΐκευση” των τεχνολογιών και των εργαλείων για την επεξεργασία τους και η προσφορά και δυνατότητα διασταύρωσης τους με άλλα παρεχόμενα δεδομένα, επιφέρουν σημαντικές αλλαγές που θα έχουν διάρκεια. Υπάρχει μία σχετικώς προσωρινή ένταση στο τρόπο που αυτές οι αλλαγές προβάλλονται (hype ?? ) αλλά οι αλλαγές είναι βαθύτερες. Η χρήση των δεδομένων ως ενεργητικό περιουσιακό στοιχείο, η καινοτόμος χρήση τους και η απαίτηση για ανοικτά δεδομένα, θα παραμείνουν ως καθημερινές πρακτικές. Και σταδιακά η εγρήγορση σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχονται αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση τους ως εργαλείο πρόβλεψης, θα γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Κλείνοντας όμως, νομίζω ότι αυτό που δεν θ’ αλλάξει, επί του παρόντος τουλάχιστον, είναι ότι όσο και εάν τα ψηφιακά δεδομένα “αναβαθμίζονται”, χωρίς έξυπνες ερωτήσεις δεν θα πάρουμε έξυπνες απαντήσεις από τα αυτά. Όσο τα δεδομένα λοιπόν γίνονται περισσότερα, τόσο κρισιμότερο θα είναι να υπάρχουν οι σωστές ερωτήσεις…”

 Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στη στήλη viewpoint του περιοδικού “Netweek”. Η κυκλοφορία του τεύχους ξεκίνησε σήμερα.

(1)      http://www.google.org/flutrends/

(2)     http://www.technologyreview.com/view/525741/how-your-tweets-reveal-your-home-location/?utm_campaign=newsletters&utm_source=newsletter-weekly-web&utm_medium=email&utm_content=20140326

Ένα βήμα πιο κοντά στο Μητρώο Πολιτών και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημογραφικών στοιχείων κάθε Πολίτη έρχεται η Δημόσια Διοίκηση, με την έναρξη των έργων Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων στο σύνολο των Ληξιαρχείων όλης της χώρας. Με ένα σύνολο 5 υποέργων ψηφιοποίησης και τη συμμετοχή της OTS Α.Ε. σε 2 από αυτά, ξεκινάει το μεγάλο έργο του Εθνικού Ληξιαρχείου το οποίο έχει ως κύρια αντικείμενα 1) την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών, 2) την εκπαίδευση και υποστήριξη των Δήμων στο πλαίσιο του έργου 3) την μηχανογράφηση των Ληξιαρχείων και 4) την ψηφιοποίηση των Ληξιαρχικών Πράξεων.

Στα πλαίσια των έργων ψηφιοποίησης, κάθε ανάδοχος καλείται να εκτελέσει εργασίες σάρωσης και ευρετηρίασης των Ληξιαρχικών Πράξεων από τα Ληξιαρχικά Βιβλία κάθε Ληξιαρχείου, την καταχώρηση των δεδομένων κάθε Ληξιαρχικής Πράξης σε ένα κεντρικό σύστημα και την μετάπτωση του συνόλου των καταχωρημένων δεδομένων στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου.

Στην ένωση εταιρειών ALTEC-OTS-MASTER-QNR έχουν κατακυρωθεί α) η ψηφιοποίηση των 106 Ληξιαρχείων της Ομάδας Α’ που αποτελείται από τα Ληξιαρχεία της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και β) η ψηφιοποίηση των 250 Ληξιαρχείων της Ομάδας Γ’ που αποτελείται από τα Ληξιαρχεία των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Με την ολοκλήρωση των έργων θα δημιουργηθεί ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με όλο το ψηφιακό υλικό σε ένα κεντρικό σημείο. Παράλληλα, θα επιτευχθεί η διασύνδεση των Ληξιαρχείων, ώστε να δημιουργηθεί το Μητρώο Πολιτών το οποίο θα αποσυμφορήσει τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια όλης της Χώρας από την ανάγκη τήρησης στοιχείων Πολιτών σε βιβλία. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της Κάρτας του Πολίτη ως μέσο πιστοποίησης του κάθε Πολίτη στις συναλλαγές του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του.

Στο Hannover, στις αρχές Μαρτίου διοργανώθηκε και φέτος η έκθεση Cebit.

 Οι βασικές τάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο της έκθεσης ήταν τα Big Data και Datability, η ασφάλεια των δεδομένων, η παροχή Cloud Services, οι Mobile εφαρμογές και η αξιοποίηση των Social Businesses.

 Συνδιοργανώτρια χώρα η Αγγλία.

 Μπορεί το συνολικό εμβαδό κάλυψης των εκθεσιακών χώρων να ήταν μικρότερο σε σχέση με το 2013, αλλά η Cebit 2014 ξεχώρισε λόγω ιδιαίτερων γεγονότων.

 Τα ειδικά συνέδρια με βασική θεματολογία τα Big Data, με καλεσμένους από την elit της πληροφορικής και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τις startup εταιρείες έδωσαν νέα πνοή και ώθηση στη διοργάνωση. Στους χώρους του Code_n_14 μπορούσε κάποιος να νιώσει τη δύναμη της δημιουργικής καινοτομίας .

 Οι μεγάλες εταιρείες του χώρου φρόντισαν να αποτυπώσουν με δύναμη το στίγμα τους. SAP, Microsoft, Samsung, D-Telekom και Huwaei έκαναν αισθητή την παρουσία τους με πολλαπλές εκδηλώσεις.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν και οι νέες, καινοτόμες λύσεις από εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα e-Government, στο ειδικά προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό περίπτερο.

 Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία :

-οι επενδύσεις στον τομέα ΙΤ που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της Cebit είναι της τάξης των 25 δις

-34% των επισκεπτών είναι στην κατηγορία του Top Management (αύξηση 3% σε σχέση με το 2013)

-ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των επισκεπτών προήλθε από το εξωτερικό (αύξηση 9% σε σχέση με το 2013)

-περισσότερες από 300 Startups παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τους

-περισσότεροι από 2.000 CIOs επισκέφθηκαν τους εκθεσιακούς  χώρους και τα συνέδρια

-περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες παρακολούθησαν  τα ειδικά συνέδρια, με 140 εισηγητές, μεταξύ των οποίων και οι Steve Wozniak, Jimmy Wales, Kaspersky

Το NFC εν δράσει

Ας δούμε ένα παράδειγμα καθημερινής χρήσης της τεχνολογίας NFC.

Ξυπνάει κάποιος το πρωί για να πάει στην δουλειά του. Προτού ξεκινήσει χρησιμοποιεί την NFC συσκευή του για να πληροφορηθεί για τις καιρικές συνθήκες και να ντυθεί ανάλογα.

Φεύγοντας από το σπίτι, χρησιμοποιεί την NFC συσκευή του για να κλειδώσει την εξώπορτα της κατοικίας του.

Πλησιάζει στο αυτοκίνητο, ξεκλειδώνει την πόρτα με ένα απλό πέρασμα της συσκευής του πάνω από την NFC κλειδαριά της πόρτας και ταυτόχρονα ρυθμίζονται αυτόματα στις προτιμήσεις του η θέση οδήγησης (απόσταση, ύψος), το τιμόνι, οι καθρέπτες, το ραδιόφωνο και το σύστημα πλοήγησης.

Μόλις φτάσει στη δουλειά του, πλησιάζει την NFC συσκευή του στο μηχανισμό που του επιτρέπει να εισέλθει στο κτίριο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πληρώνει για ροφήματα και μικρογεύματα στο μηχάνημα του αυτόματου πωλητή χρησιμοποιώντας το προσωπικό του ηλεκτρονικό πορτοφόλι το οποίο είναι ενσωματωμένο στην NFC συσκευή του.

Σε μια συνάντηση, ανταλλάζει την επαγγελματική του κάρτα και διάφορα άλλα έγγραφα με τους συνεργάτες του.

Αφού σχολάσει, φτάνει στον ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης και πληρώνει το αντίτιμο. Επειδή χρησιμοποιεί αρκετά συχνά τον συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης, πληροφορείται για μια προσφορά που ισχύει για τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, βλέπει την αφίσα μιας θεατρική παράσταση που τον ενδιαφέρει και χρησιμοποιεί την NFC συσκευή του για να λάβει τις σχετικές πληροφορίες (τοποθεσία τις παράστασης, ημερομηνίες και ώρες, κόστος εισιτηρίου, κτλ.). Κάνει κράτηση εισιτηρίου για την βραδινή παράσταση και τα εισιτήρια αποστέλλονται στη συσκευή του.

Το βράδυ, αποφασίζει να μην πάρει το αυτοκίνητο για να πάει στην παράσταση και χρησιμοποιεί το λεωφορείο. Μπαίνει στο λεωφορείο και συνειδητοποιεί ότι δεν έχει αγοράσει εισιτήριο. Χρησιμοποιεί και πάλι την NFC συσκευή του για να αγοράσει αλλά και για να επικυρώσει το εισιτήριο.

Φτάνοντας στο θέατρο, δεν περιμένει στην ουρά να εξυπηρετηθεί γιατί έχει ήδη αγοράσει το εισιτήριο και απλά περνάει την NFC συσκευή του από το ειδικό μηχάνημα προκειμένου να γίνει η επιβεβαίωση της κράτησης και να εισέλθει στο χώρο της παράστασης.

Μετά την παράσταση, αποφασίζει να περπατήσει μέχρι το σπίτι του. Στο δρόμο τον σταματάει η αστυνομία για ένα τυπικό έλεγχο. Πλησιάζει την NFC συσκευή του στο ειδικό μηχάνημα των αστυνομικών και αμέσως γίνεται η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

 

Μελλοντικές εφαρμογές της τεχνολογίας NFC

Μέχρι στιγμής, είδαμε μόνο ένα κλάσμα των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία NFC. Πρακτικά οι εφαρμογές μπορεί να είναι πολύ περισσότερες.

Μπορούμε να φανταστούμε πόσο διαφορετικό και πιο απλοποιημένο θα ήταν το σύστημα υγείας αν κάθε άνθρωπος είχε το ιατρικό του ιστορικό και τα στοιχεία της ασφάλισης διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ώστε οι γιατροί να μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της υγείας των ασθενών τους και τα φαρμακεία να μπορούν εκτελούν τις συνταγές.

Επίσης αν στην ίδια συσκευή υπήρχε αποθηκευμένη η ταυτότητα, η άδεια οδήγησης, το διαβατήριο, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες (αστυνομία, δημοτικές αρχές, αεροδρόμια, λιμάνια, κ.α.) να διενεργούν με ευκολία ελέγχους.

Σε μια δημόσια βιβλιοθήκη, όπου τα μέλη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της και τους διαθέσιμους τίτλους βιβλίων και επίσης θα μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για το δανεισμό των βιβλίων.

Για την πλοήγηση (indoor navigation) στο εσωτερικό κτιρίων (όπως σχολεία, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, μουσεία, κτλ.), όπου το GPS δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία, πινακοθήκες, εκκλησίες, κ.α. για την πρόσβαση των επισκεπτών σε ψηφιακό πολιτιστικό υλικό αλλά και τη δυνατότητα να λαμβάνουν διαδραστικές υπηρεσίες ξενάγησης.

Σε ξενοδοχεία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, αξιοθέατα, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, κ.α.

Το NFC είναι μια αρκετά υποσχόμενη τεχνολογία η οποία εκτιμάται ότι θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό πολλές καθημερινές μας δραστηριότητες και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Επί του παρόντος, η τεχνολογία NFC παρουσιάζει αρκετά καλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας καθώς ένα ολόκληρο οικοσύστημα μοιράζεται την εμπειρία και τη γνώση του προκειμένου να αναπτυχθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τη διάδοση του NFC αλλά και για την οικοδόμηση μια σταθερής και ευέλικτης βάσης για τη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας στην αγορά.

Οι ασύρματες επικοινωνίες στην υπηρεσία της Έξυπνης Πόλης

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει ωθήσει τα τελευταία χρόνια την παγκόσμια κοινότητα στη δημιουργία ενός νέου πεδίου επιστημονικής έρευνας με τον όρο Έξυπνη Πόλη. Βασική περιοχή της έρευνας αυτής αποτελεί το IoT (Internet of Things), το οποίο σύμφωνα με την Gartner περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στις 10 κορυφαίες στρατηγικές τάσεις της τεχνολογίας που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο όρος IoT περιγράφει την ιδέα ενός κόσμου όπου διάφορες συσκευές και φυσικά αντικείμενα είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Στην εξέλιξη λοιπόν του Internet σε IoT πρωταρχικό ρόλο έχουν οι συσκευές. Κάθε αντικείμενο θα χρησιμοποιεί συστήματα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) όπως το NFC, το Bluetooth Low Energy (Apple iBeacon, Paypal Beacon) και το WiFi για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι εφαρμογές που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το διαδίκτυο σχετίζονται με τα έξυπνα κτίρια, τις ευφυείς μεταφορές, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τον τουρισμό, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά μία από τις διαθέσιμες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Έξυπνης Πόλης, το NFC.

 

Περιγραφή της τεχνολογίας NFC

Το NFC (Near field communication) ή αλλιώς «επικοινωνία κοντινού πεδίου» αποτελεί μια ασύρματη τεχνολογία διασυνδεσιμότητας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε συσκευές όπως smartphones και tablets.

Το NFC είναι ένα ανοικτό πρότυπο και προωθείται κυρίως μέσω του NFC Forum το οποίο δημιουργήθηκε από τις εταιρείες Nokia, Philips και Sony και αριθμεί περισσότερα από 180 μέλη παγκοσμίως.

Η λειτουργία του NFC είναι αρκετά απλή: αρκεί να πλησιάσουν μεταξύ τους δύο συσκευές που υποστηρίζουν NFC για να αλληλεπιδράσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε αντίθεση με τις τεχνολογίες Bluetooth και WiFi στις οποίες προϋπόθεση για την επικοινωνία των συσκευών αποτελεί η εδραίωση της σύνδεσης (ενεργοποίηση-ανακάλυψη-σύζευξη).

Η συχνότητα λειτουργίας της τεχνολογίας NFC είναι τα 13.56 MHz ενώ υποστηρίζει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 424 κbps. Η απόσταση που μπορούν να αλληλεπιδράσουν δύο NFC συσκευές θεωρητικά είναι τα 20 εκατοστά αλλά πρακτικά δεν ξεπερνάει τα 4-5 εκατοστά.

Το πλαίσιο λειτουργίας της NFC τεχνολογίας ορίζει δύο τρόπους λειτουργίας:

(α) Τον ενεργό, κατά τον οποίο και οι δύο συσκευές παράγουν ένα RF σήμα μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά των δεδομένων, και

(β) Τον παθητικό, κατά τον οποίο μόνο η μία συσκευή παράγει RF σήμα ενώ η άλλη συσκευή λειτουργεί ως «στόχος» μεταφέροντας τα δεδομένα στην πρώτη χωρίς να τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή ενέργειας (π.χ. μπαταρίες).

Η τεχνολογία NFC έχει ενσωματωθεί σε πληθώρα συσκευών από κατασκευαστές όπως Nokia, HTC, Samsung, RIM (Blackberry), Sony και LG οι οποίοι στηρίζουν την τεχνολογία αυτή. Μεταξύ των παραπάνω, έρχονται να προστεθούν και εταιρείες λογισμικού όπως η Google η οποία διαθέτει διεπαφές (API’s) που επιτρέπουν στην προγραμματιστική κοινότητα να αναπτύξουν εφαρμογές που στηρίζονται στην τεχνολογία NFC. Σύμφωνα με μελέτη της Berg Insight, πάροχο επιχειρηματικής ευφυΐας για τη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών, η εγκατεστημένη βάση των NFC συσκευών αναμένεται να φτάσει τα 2,1 δισεκατομμύρια μονάδες μέχρι το τέλος του 2017 αποτελώντας έτσι βασική τεχνολογική συνιστώσα όλων των έξυπνων συσκευών.

Ας δούμε όμως ορισμένες εφαρμογές οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες και αξιοποιούν την τεχνολογία NFC.

(1) Στη λιανική, όπου μια συσκευή NFC μπορεί να λειτουργεί ως scanner διαβάζοντας πληροφορίες από RFID tags (μικρά αυτοκόλλητα τσιπ). Για παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος να πλησιάζει τη συσκευή του σε RFID tags τοποθετημένα στην είσοδο ενός πολυκαταστήματος και να λαμβάνει τις προσφορές σε διάφορα είδη. Αντίστοιχα, το ίδιο σενάριο θα μπορούσε να αφορά και ένα σουπερμάρκετ ή ακόμη και ένα εστιατόριο όπου με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να ενημερώνεται για τις τιμές των προϊόντων, τις προσφορές και επιπλέον για τα συστατικά των προϊόντων και τη διατροφική τους αξία.

(2) Σε οποιουδήποτε είδους πληρωμές, για παράδειγμα στις καθημερινές αγορές μικρής αξίας, αντικαθιστώντας μετρητά (κέρματα), πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Το 2007 η Visa εισήγαγε μια ανεπαφική (contactless) τεχνολογία πληρωμής την Visa payWave, που επιτρέπει στους κατόχους Visa να πλησιάζουν την κάρτα τους ή τη φορητή τους συσκευή σε τερματικά πληρωμής για να πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή (πληρωμή). Παρόμοια τεχνολογία έχει υλοποιήσει και η Mastercard με το Paypass την οποία διαθέτει η Eurobank στην ελληνική αγορά για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε επιλεγμένα καταστήματα (Γερμανός, Cosmote, ΖΑRA, Bershka, Jumbo, Starbucks, κ.α.).

(3) Ως επαγγελματική κάρτα, για την ανταλλαγή των στοιχείων των επαφών (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κτλ.). που είναι καταχωρημένα στις συσκευές μας.

Οι παραπάνω εφαρμογές είναι ενδεικτικές των δυνατοτήτων της τεχνολογίας NFC η οποία μπορεί να απλοποιήσει και να διευκολύνει την καθημερινότητά μας.

Η διοικητική ανακατάταξη που επέφερε ο Καλλικράτης στη δομή της δημόσιας διοίκησης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερων φορέων τόσο σε επίδεδο Δήμων όσο και Περιφερειών. Η αύξηση του μεγέθους των φορέων σήμανε αυτόματα μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετούμενων πολιτών και επιχειρήσεων, μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων εξυπηρέτησης από τους αυτούς, αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση τους. Όλα αυτά δημιούργησαν σημαντικές προκλήσεις στα ενοποιημένα πληροφοριακά συστήματα: μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά, περισσότερους τελικούς χρήστες, περισσότερα δεδομένα, αλλά και απαίτηση για μεγαλύτερο ποσοστό διαθεσιμότητας τους.

Η OTS ανέλαβε τη λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στην πλειονότητα των συνενούμενων φορέων. Εκεί που όμως δημιουργήθηκαν σημαντικές ανάγκες ύπαρξης υψηλής διαθεσιμότητας ήταν στο επίπεδο των Περιφερειών. Σε όλες δημιουργήθηκαν συστήματα για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων με πιστοποιημένες διαδικασίες για τη διασφάλιση και την επαναφορά τους. Στο παρόν άρθρο αξίζει ωστόσο να παρουσιαστεί η περίπτωση μίας Περιφέρειας στην οποία αναπτύχθηκε ένα γεωγραφικά κατανεμημένο failover site. Πρόκειται για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η περιφέρεια αυτή προέκυψε από την ένωση 3 μεγάλων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: της Αχαϊας, της Ηλείας και της Αιωτολοακαρνανίας. Πέρα από την ανάγκη της διοίκησης τους για τη λειτουργία αξιόπιστων ενοποιημένων συστημάτων, η γεωγραφική της θέση στη χώρα δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας ενός εναλλακτικού σημείου λειτουργίας των συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής. Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πιο σεισμογενείς στη χώρα και στο πρόσφατο παρελθόν, σεισμοί μεσσαίου ή μεγάλου μεγέθους κατέστησαν συστήματα ανενεργά και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες στην καλύτερη περίπτωση προβληματική.

Η OTS ανέλαβε την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, με την υπόσχεση να αναλάβει την ανάπτυξη ενός εφεδρικού σημείου λειτουργίας σε περίπτωση καταστροφής. Οι προκλήσεις στην υλοποίηση της λύσης ήταν πολλές: Οι δικτυακές συνδέσεις των φορέων με το δίκτυο Σύζευξις, ο αριθμός των τελικών χρηστών στις Π.Ε., η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών, ο υπάρχων μηχανογραφικός εξοπλισμός τους και η διαθεσιμότητα των στελεχών μηχανοργάνωσης/πληροφορικής. Έγιναν αρκετές συζητήσεις για το σημείο που θα επιλεγεί καθώς και η μεθοδολογία με την οποία θα αναπτυχθεί η λύση. Ένας σημαντικός περιορισμός ήταν πως οι υπάρχουσες μηχανογραφικές υποδομές δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Σημαντικοί τεχνολογικοί πόροι παρέμειναν να υποστηρίζουν legacy συστήματα.

Τελικά επιλέχθηκε η Π.Ε. Ηλείας για τη δημιουργία και τη λειτουργία του εφεδρικού site. H Π.Ε. Ηλείας παρείχε νέο εξοπλισμό ώστε η OTS να προβεί στις εργασίες που της αναλογούσαν. Για την υλοποίηση έγινε συνένωση των domain των 2 σημείων ώστε το authentication των χρηστών να μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα ακόμη και αν η έδρα δεν είναι διαθέσιμη. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα δευτερεύον site στην Ηλεία και αυτό εντάχθηκε στο domain της έδρας. Για την λύση του replication των δεδομένων επιλέχθηκε η τεχνική του database mirroring. Με αξιοποίηση της εικονικοποίησης (virtualization) δημιουργήθηκε server για να φιλοξενήσει τη βάση δεδομένων (secondary database server) και το λογισμικό του citrix. Έγιναν προσαρμογές στα πακέτα λογισμικού των λειτουρικών συστημάτων και του μηχανισμού rdbms. Προσαρμόστηκαν οι πολιτικές λήψης αντιγράφων ασφαλείας και εξορθολογίστηκαν αντιπαραγωγικές διαδικασίες ελέγχου.

Όλοι οι χρήστες της Περιφέρειας μπορούν να πιστοποιηθούν σε 2 σημεία. Οι αλλαγές που γίνονται στις primary βάσεις, ταξιδεύουν μέσω του δικτύου σύζευξις και εφαρμόζονται στις εφεδρικές. Οι εφεδρικές βάσεις δεν είναι διαθέσιμες σε κατάσταση read/write για τους τελικούς χρήστες, αλλά λειτουργούν σε recovery mode για λογαριασμό των primary βάσεων. Στο εφεδρικό site έχουν στηθεί εφαρμογές ανάλογες με αυτό του primary site, παραμετροποιημένες να συνδεθούν στις εφεδρικές βάσεις όταν οι τελευταίες ενεργοποιηθούν.

Πρέπει να τονιστεί πως συνειδητά αποκλείστηκε η αυτοματοποίηση του failover. Πιστεύουμε πως υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που μπορεί ενδεχόμενα να ανέκυπταν αν παραμετροποιούσαμε μία αυτόματη διαδικασία. Αντίθετα αναπτύξαμε έτσι το σύστημα, ώστε οι άνθρωποι να είναι αυτοί που θα δώσουν το τελική έγκριση στη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο.

Στην OTS πιστεύουμε πως οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της εταιρείας μας αλλά και στους ανθρώπους τους οποίους συνεργάζεται. Οι υπάλληλοι των μηχανογραφικών υπηρεσίων των 3 Π.Ε. αποδείχθηκαν κρίσιμοι παράγοντες στην επιτυχημένη ανάπτυξη της λύσης. Πίεσαν να βρεθεί μία υλοποίηση που να τους δίνει εναλλακτική, παρείχαν εξοπλισμό, ήταν μπροστά στην εφαρμογή των πολιτικών αλλά και τη δοκιμή των σεναρίων ελέγχου.

Η λύση που αναπτύχθηκε πιθανά δεν είναι η βέλτιστη. Είναι μία λύση που δόθηκε μέσα από μία σειρά περιορισμών που τέθηκαν. Η προσπάθεια μας όμως είναι διαρκής. Και με μικρά βήματα μπορούμε να προχωράμε σε αυτό που νομίζουμε πως είναι καλύτερο για τους συνεργάτες μας. Πάντα βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη διαφορά γιατί και αυτό δίνει στην OTS το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να πετυχαίνει τους στόχους της.

As you look at this ots.gr you are going to notice there are several features that will cause it to stand out with ease. First off, you will certainly notice that this dress does not have any shoulder straps or sleeves. It will be tight around your chest so that it can be held up and you will be comfortable. You will also see that below the waist there is a large ruffle in the middle of the dress. It also has a black contrast that is going to draw attention to this dress. If you are not sure about the form fit you will notice that there is a large slit in the side of the dress that will make it very easy for you to walk without any problems. www.dresshead.com/long-sleeve-dress-laced-up-v-neckline-ribbed-knit-styling-white/

 

Ο όρος “έξυπνες πόλεις” (smart cities) συναντάται ολοένα και περισσότερο σε επιστημονικά άρθρα ενώ πληθαίνουν τα συνέδρια που ασχολούνται αποκλειστικά με το πως και το γιατί μία πόλη μπορεί να μετατραπεί σε “έξυπνη”. Πότε όμως μία πόλη μπορεί να θεωρηθεί “έξυπνη”. Ένας σύντομος ορισμός θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω: ” Οι πολίτες που ζουν και εργάζονται σε αυτή μπορούν να απολαμβάνουν τη μέγιστη ποιότητα ζωής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αποδοτικές, αποτελεσματικές, βιώσιμες και πάνω από όλα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων.”

Για να γίνει πιο κατανοητός ο παραπάνω ορισμός ας δούμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα των περισσότερων πόλεων (όχι μόνο των ελληνικών) : Η ροή των οχημάτων σε ώρες αιχμής.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν έχουν την τύχη να εργάζονται κοντά στη μόνιμη κατοικία τους. Κάποιοι – τυχεροί- μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ. Οι υπόλοιποι, έχουν ένα και μόνο τρόπο μετακίνησης : Το αυτοκίνητο. Η απόσταση που χρειάζεται να διανύσει κάποιος καθημερινά είναι αρκετά χιλιόμετρα και ο μέσος χρόνος ξεκινάει από 30 λεπτά και μπορεί να ξεπεράσει τη 1 ώρα. Άλλο τόσο χρειάζεται για την επιστροφή! Οι δρόμοι, τις ώρες αιχμής είναι μονίμως μποτιλιαρισμένοι και ο βασικός λόγος αναμονής είναι τα φανάρια τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις διαρκούν μέχρι και 1 1/2 – 2 λεπτά. Η ειρωνεία είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις στα φανάρια οι κάθετοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση και η αναμονή είναι ανώφελη. Άρα η πόλη δε θεωρείται “έξυπνη” στον τομέα αυτό.

Τι χρειάζεται για να αυξήσουμε την ευφυΐα της; Δύο απλές κινήσεις μπορεί να κάνουν θαύματα. Με μία καλή συλλογή και κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων της κίνησης και ροής των οχημάτων θα μπορούσαμε να βελτιστοποιήσουμε τους σηματοδότες της ώρες αιχμής. Τι κερδίζουμε; Εξοικονομούμε καύσιμα και αυξάνουμε την αποδοτικότητά μας εφόσον αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο στο όχημά μας.

Οι “έξυπνες” πόλεις εφαρμόζουν απλές αλλά καινοτόμες πρακτικές σε πολλούς τομείς όπως (ενδεικτικά) οι παρακάτω:

 • Στάθμευση και Στάση οχημάτων
 • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευές
 • Αναψυχή και Αθλητισμός
 • Αγορά και Επιχειρηματικότητα
 • Υποδομές
 • Ενέργεια
 • Αεροδρόμια και Taxi

Γιατί όμως ασχολούμαστε τόσο πολύ με τις “έξυπνες” πόλεις; Σήμερα το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε πόλεις ενώ σύμφωνα με μελέτες μέχρι το 2050 το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 70%. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, ήδη σε Ευρώπη και Αμερική πάνω από 7 στους 10 ανθρώπους ζει ή εργάζεται ήδη σε αστικά κέντρα με ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις.

 

Η μεγάλη αυτή συσσώρευση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει έντονες ανάγκες σε πολλούς τομείς όπως η σωστή διαχείριση των πηγών ενέργειας και των υδάτινων πόρων, η αξιοποίηση των οδικών δικτύων, η μεγιστοποίηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, η εύκολη πρόσβαση και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και επικοινωνιών κ.α. Όλα τα παραπάνω έχουν ως σκοπό στη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των πολιτών και στηρίζονται σε αλήθειες ή σημεία κλειδιά :

 • Η αύξηση του αστικού πληθυσμού όπως φαίνεται είναι ασταμάτητη και με τη σημερινή υποδομή μη βιώσιμη.
 • Η έξυπνη πόλη δεν αφορά μόνο τεχνολογίες και πληροφορική
 • Οι έξυπνες πόλεις θα πρέπει να οδηγηθούν από βιομηχανίες που έχουν πιο μακρινό μοντέλο απόδοσης των επενδύσεων από αυτά που έχουν οι σημερινές IT επιχειρήσεις.
 • Οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να δημιουργήσουν έξυπνες πολιτικές που θα εξάψουν τις “έξυπνες” πρακτικές
 • Η “έξυπνη” πόλη είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός
 • Οι έξυπνες πόλεις πάντα ξεκινούν με τον τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς

Η OTS, όχι μόνο παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά μετέχει, εδώ και αρκετό καιρό, ενεργά, με προτάσεις και δράσεις. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία στην τοπική και περιφερειακή  αυτοδιοίκηση, με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες που ενσωματώνει στο λογισμικό της προσφέρει απλές και πρακτικές λύσεις σε ποικίλους τομείς. Σε επόμενα άρθρα θα περιγράψουμε με λεπτομέρειες πως ένας Δήμος ή μία Περιφέρεια με απλά ενέργειες μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των πολιτών κάνοντας ένα βήμα προς την “έξυπνη” πόλη.

Ένας από τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους όρους στην βιομηχανία του IT αυτές τις ημέρες είναι o όρος virtualization (εικονικοποίηση). Το virtualization έκανε την τεχνολογική του εμφάνιση στις μάζες σχετικά πρόσφατα, αλλά οι εφαρμογή του μεταδίδεται ταχύτατα. Πλέον υπάρχει ένα γιγαντιαίο κύμα αλλαγής της μορφής των datacentres παγκοσμίως. Από την παραδοσιακή τους μορφή όπου μία πλατφόρμα σχετίζεται με έναν server, υπάρχει μεταστροφή στη σύγχρονη μορφή της, αυτή της εικονικοποίησης, όπου υλικό και πλατφόρμα παύουν να έχουν σχέση 1 προς 1. Αλλά η αλλαγή δεν παρατηρείται μόνο στους servers. Οι τελικοί χρήστες εργάζονται σε εικονικοποιημένες εφαρμογές που τους σερβίρονται στο τερματικό τους, αλλά και οι road- (και οι air-) warriors έχουν πρόσβαση μέσω mobile συσκευών στην (εικονική) επιφάνεια εργασίας του τερματικού τους.

Ανεξάρτητα από τους τρόπους που υλοποιεί κάποιος το virtualization, θα πρέπει να σημειωθούν τα πλεονεκτήματα που αποκτά ο φορέας (επιχείρηση, δημόσιος οργανισμός) από την εφαρμογή τους. Αυτά παρατίθενται παρακάτω:

1. Αποδέσμευση πλατφόρμας από το υλικό. Σε ένα κλασικό datacentre ένα λειτουργικό σύστημα εγκαθίσταται και λειτουργεί πάνω σε έναν server. Σε ένα εικονικοποιημένο περιβάλλον μπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες πλατφόρμες (μία windows, μία linux, μία solaris …). σπάει λοιπόν η σχέση 1 προς 1 ανάμεσα σε hardware και πλατφόρμα.

2. Καλύτερη απόδοση πόρων. Η λειτουργία περισσότερων του ενός λειτουργικών συστημάτων σε μία πλατφόρμα υλικού αυξάνει την απασχόληση των πόρων της. Οι πόροι (CPU, MEMORY, NETWORK κλπ) αξιοποιούνται καλύτερα. Η αξιοποίηση τους φτάνει σε ποσοστό 80- 85 % έναντι 15% σε ένα κλασικό server.

3. Εξοικονόμηση πόρων. Η εικονικοποίηση βοηθά άμεσα στην εξοικονόμηση πόρων. Γενικά μειώνει τις απαιτήσεις σε απόκτηση και χρήση hardware (servers, switches, δίσκους, κλπ) αλλά και σε κατανάλωση ενέργειας. Λειτουργία πολλών λειτουργικών συστημάτων σε έναν server σημαίνει χαμηλότερη απαίτηση σε servers αλλά και λιγότερο κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία τους.

4. Υψηλή διαθεσιμότητα των συστημάτων στους τελικούς χρήστες. Με την εικονικοποίηση, έχει γίνει ευκολότερη η μεταφορά των εικονικών συστημάτων από την μία πλατφόρμα hardware σε μία άλλη. Αυτό σημαίνει πως αναβαθμίσεις υλικού μπορούν να πραγματοποιούνται σε έναν server, ενώ τα συστήματα τρέχουν σε άλλο, ενώ έχει μεσολαβήσει ελάχιστη ή μηδενική μη διαθεσιμότητα των συστημάτων.

5. Ταχύτερη διαδικασία backup και ευκολότερο restore. Οι εικονικές μηχανές αντιστοιχούν σε αρχεία. Αυτά είναι ευκολότερο να διασφαλιστούν και πιο εύκολο να αποκατασταθούν σε περίπτωση βλάβης. Αποκατάσταση των αρχείων, σημαίνει και επαναφορά όλων των στοιχείων που περιέχει η εικονική μηχανή.

6. Ευκολότερη διαχείριση για τους διαχειριστές συστημάτων. Λιγότερα φυσικά μηχανήματα σημαίνει λιγότερο υλικό για διαχείριση. Αλλά και προβληματικό εικονικό μηχάνημα δε σημαίνει πρόβλημα στην πλατφόρμα υλικού. Μπορεί να γίνονται ενέργειες αποκατάστασης μίας εικονικής μηχανής ενώ όλες οι άλλες λειτουργούν χωρίς πρόβλημα στο ίδιο hardware.

7. Ταχύτερη ανάπτυξη νέων εικονικών μηχανών. Η δημιουργία μίας εικονικής μηχανής μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, ειδικά με τη χρήση προτύπων, και σε κάθε περίπτωση δεν εμπεριέχει και την προσπάθεια σύνθεσης hardware.

8. Η λήψη στιγμιοτύπων (snapshots) για δοκιμές και η επαναφορά τους σε προηγούμενες στιγμές, είναι χαρακτηριστικό της εικονικοποίησης και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα παραδοσιακό σύστημα.

Κατά την άποψη μου αυτά είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης. Η εμφάνιση όλων των μεγάλων παικτών στην αγορά του virtualization (oracle, VMware, Microsoft, Citrix), δείχνει την πορεία προς μέλλον, δλδ 99% εικονικά περιβάλλοντα, και που θα προσδίδει στους συμμετέχοντες οφέλη οικονομιών κλίμακας, ευελιξίας και ανάπτυξης.