Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Τεχνολογία’

Πληρωμές Χωρίς Χρονοτριβές

Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Πολιτών και επιχειρήσεων μπορεί να αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό με την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Η αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων πληρωμής σε οποιονδήποτε Δημόσιο Οργανισμό είναι πλέον απαραίτητη και απαιτητή από τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πλέον όλο και περισσότεροι Πολίτες και επιχειρήσεις ζητούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά πληρώνοντας τις οφειλές μέσω του διαδικτύου με στόχο τη μείωση των μετακινήσεων τους και του συνολικού κόστους που συνοδεύει κάθε υπηρεσία που λαμβάνουν από τους Δημόσιους Φορείς. Στις μέρες μας η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο για το έτος 2015 εκκαθαρίστηκαν 202,02 εκ. συναλλαγές πληρωμών συνολικής αξίας 193,81 δις ευρώ. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η υποχρέωση για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού του κάθε φυσικού προσώπου με πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και καρτών. Είναι φανερό πλέον ότι οποιοσδήποτε Οργανισμός επιθυμεί να προσφέρει σύγχρονες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματώσει στην καθημερινή του λειτουργία τη δυνατότητα πληρωμών μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.

Τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του Διατραπεζικού Σύστημα ΔΙΑΣ έχει ενσωματώσει η OTS A.E. για να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή. Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ επιτυγχάνεται:

 • Γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των Πολιτών και Επιχειρήσεων.
 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης.
 • Μείωση της γραφειοκρατείας.
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Δήμο Καρπενησίου όπου εγκαταστάθηκε το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ στους πρώτους 7 μήνες λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν 2.846 πληρωμές. – Είναι προφανές ότι ο Δήμος αποφορτίστηκε κατά 2.846 επισκέψεις οφειλετών στα Ταμεία του χωρίς να απασχοληθεί κανένας υπάλληλος για αυτά τα έσοδα, ενώ ο Δήμος ενημερώθηκε με αυτοματοποιημένο τρόπο για τις πληρωμές των οφειλετών.

Το Electronic Delivery building block ή αλλιώς e-Delivery αποτελεί μια από τις κυριότερες ψηφιακές υπηρεσίες που εντάσσονται στο ψηφιακό πρόγραμμα του Connecting Europe Facility (CEF)-υπηρεσίες που διευκολύνουν την ανταλλαγή και ροή των δεδομένων μεταξύ Φορέων Δημόσιας Διοίκησης τόσο ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές Χώρες όσο και σε επίπεδο Κράτους.

Το e-Delivery συμβάλει στην ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων ανάμεσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες με ασφαλή, αξιόπιστο τρόπο και διαλειτουργώντας. Μέσω του e-Delivery χρησιμοποιούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφαλείας. Ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τομέα πολιτικής της ΕΕ (δικαιοσύνη, δημόσιες συμβάσεις, προστασία των καταναλωτών, κλπ.) έτσι ώστε να υπάρξει ασφαλής και αξιόπιστη ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων (δομημένων, μη-δομημένων ή / και δυαδικών), τόσο σε  επίπεδο Φορέων όσο και σε διακρατικό  επίπεδο. Με την εφαρμογή του e-Delivery ακολουθούνται, από τους Φορείς που συμμετέχουν, κοινοί τεχνικοί κανόνες με αποτέλεσμα να μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και Φορείς με ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα να είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους με ασφάλεια.

Οι επιχειρησιακές ανάγκες που καλύπτονται από την εφαρμογή του e-Delivery αφορούν στη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, την επεκτασιμότητα και την απόδοση καθώς και τη νομική διασφάλιση και διαφάνεια. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ανάγκες που καλύπτονται είναι:

 • Ανταλλαγή έγγραφων και δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων, πέραν του e-mail.
 • Βεβαιότητα ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται είναι ασφαλή και δεν υφίστανται τροποποιήσεις (ακεραιότητα).
 • Σιγουριά ότι τα έγγραφα είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μετάδοση τους (εμπιστευτικότητα).
 • Πρόσβαση σε προηγμένες και παραμετροποιήσιμες καταγραφές των γεγονότων που σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων.
 • Επιτρέπεται η ανταλλαγή εγγράφων και αρχείων μεγαλύτερων των 50 Μb.
 • To back-office έχει διαφορετικούς τρόπους για να συνδεθεί με το δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων.
 • Υπάρχει η εγγύηση ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα παραδίδονται μία και μόνη φορά (εξαλείφονται επαναλήψεις, αποδείξεις, κ.τ.λ.)
 • Γίνεται λήψη αποδείξεων, ενδεχομένως με νομικά αναγνωρισμένη αποδεικτική αξία, από τα διάφορα στάδια ανταλλαγής εγγράφων και δεδομένων.

Το Σάββατο και την Κυριακή 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο για πρώτη χρονιά Open Data Crowdhackathon.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λευκωσία και καλούνται να λάβουν μέρος προγραμματιστές, αναλυτές, designers, ειδικοί στην επικοινωνία και το marketing, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες  και γενικά άτομα που ενδιαφέρονται στην ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποιώντας Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα.

To Open Data Cyprus Crowdhackathon αποτελεί την τελική και μεγαλύτερη δράση του Έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχοι της διοργάνωσης είναι η προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων του Δημόσιου Τομέα, η δημιουργία προϋποθέσεων νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της κουλτούρας στην Κύπρο που αφορά στην επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των πληροφοριών από το Δημόσιο Τομέα.

Η OTS στηρίζει τη διοργάνωση, συμμετέχει ενεργά και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές από το Δημόσιο Τομέα. Στελέχη της Εταιρείας θα αναλάβουν ως μέντορες ομάδες που θα συμμετέχουν, θα τους καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών ενώ θα παρουσιαστεί και το έργο της “Διαύγειας” που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα διάθεσης ανοιχτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΔΕΥΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, στη Χαλκίδα. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση των Επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης με κεντρικά θέματα την τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την συγκριτική αξιολόγηση, τη διαχείριση υδατικών πόρων, την ποιότητα νερού καθώς και τη χρηματοδότηση των έργων των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω του ΕΣΠΑ. Η ΔΕΥΑ Χαλκίδας ως υποστηρικτής της εκδήλωσης, παρουσίασε το έργο της και τις δράσεις της.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κος Γ. Μαρινάκης (Δήμαρχος Ρεθύμνης) παρουσίασε τις δραστηριότητες της ΕΔΕΥΑ για το 2015, ενώ ο Αντιπρόεδρος κύριος Καλογιάννης (Δήμαρχος Λάρισας) το όραμα της ΕΔΕΥΑ για τον τομέα της ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας. Παραβρέθηκαν περίπου 300 εκπρόσωποι των ΔΕΥΑ της χώρας, ενώ τίμησε με την παρουσία του και ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κος Π. Κουρουμπλής. Σημαντικά, λειτουργικά κυρίως ζητήματα συζητήθηκαν και δόθηκαν στον Υπουργό προς επίλυση όπως είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, η έλλειψη επιστημονικού ανθρωπίνου δυναμικού, η νομική φύση των ΔΕΥΑ κα.

Μια σημαντική συνεργασία ξεκινά ανάμεσα στις ΕΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας.

Η OTS στήριξε για ακόμα μια φορά ως χορηγός τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις εργασίες της Συνέλευσης από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ και το σύνδεσμο: http://www.edeya.gr/2013-09-23-10-58-06/2013-09-23-11-11-03/uliko/eisigiseis-27is-gs-tis-edeya-xalkida-1

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΕΥΑ

Στη Λεμεσό της Κύπρου πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Απριλίου 2016 το πρώτο συνέδριο για Έξυπνη Αστική Ανάπτυξη και Ευκαιρίες Ανάπτυξης στα Ύδατα στο χώρο της Μεσογείου. Αποτελούμενο από 8 συνεδρίες με πάνω από 40 ομιλητές.

Το επίκεντρο του Συνεδρίου ήταν κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη παράκτιων μικρών και μεσαίου μεγέθους πόλεων και κοινοτήτων της Μεσογείου.

Συμμετείχαν άτομα από τον ακαδημαϊκό χώρο, ΜΜΕ, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, επαγγελματίες, περιφερειακές αρχές και Δήμοι της Κύπρου, αναπτύσσοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών  στην υπηρεσία των αστικών οικισμών στην περιοχή της Μεσογείου.

Το σύστημα OpenPark της OTS παρουσιάστηκε στα πλαίσια της θεματολογίας γύρω από την αστική κινητικότητα, συνδυάζοντας μοντέλα που μπορούν να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, ρύπανση από αυτοκίνητα και ελαχιστοποίηση χρόνου εύρεσης θέσεων στάθμευσης, εξυπηρετώντας τον κάθε Φορέα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης στην επίτευξη ενός βιώσιμου και αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηρακλείου Κρήτης, ημερίδα την οποία διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τίτλο “ Free Software and a Free Digital Society”. Μεταξύ των κύριων χορηγών της εκδήλωσης ήταν η OTS, ενώ την  ημερίδα παρακολούθησαν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου, ερευνητές από το ‘Iδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας καθώς και πλήθος μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών.

Κεντρικός ομιλητής και βασικός λόγος που διοργανώθηκε η ημερίδα ήταν ο  Dr. Richard Stallman – διάσημος προγραμματιστής ελεύθερου λογισμικού, ιδρυτής του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, του ιδρύματος ελεύθερου λογισμικού FSF αλλά κυρίως, βασικός συντελεστής σύλληψης & υλοποίησης του εγχειρήματος GNU (ολοκληρωμένο λειτουργικό υπολογιστικό σύστημα τύπου Unix το οποίο είναι  ελεύθερο λογισμικό και στον πυρήνα του χρησιμοποιεί το Linux) και εφευρέτης της έννοιας του copyleft  και της GPL (General Public License) για το λογισμικό.

Την ομιλία του Dr.Richard Stallman πλαισίωσαν ομιλίες ερευνητών και ακαδημαϊκών για τα οφέλη του ελεύθερου λογισμικού. Τέλος, ανεξάρτητο group φοιτητών παρουσίασε ένα πλήρως λειτουργικό  3D printer το οποίο φτιάξανε στον προσωπικό τους χρόνο.

Με τη χορηγία της ημερίδας η OTS εκφράζει τη συνεχή υποστήριξή της προς τις καινοτόμες τεχνολογικές προσεγγίσεις παραγωγής λογισμικού και κάθε σχετικής προσπάθειας μετάδοσής τους.

Στις 16 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon2020 και ειδικότερα του τομέα ICT16 Big Data Research. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την κατεύθυνση του προγράμματος καθώς και πληροφορίες για το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων που θα κατατεθούν ή έχουν κατατεθεί. Επίσης έγιναν αναφορές στο σύμφωνο συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, στο χώρο των Big Data, ο οποίος προωθείται (http://bigdatavalue.eu/).

Ήταν έκδηλη και αυτή τη φορά, η διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της τεχνολογικής έρευνας και της ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έξω από τα όρια των εργαστηρίων και μέσα στην ίδια την κοινωνία και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην γηραιά Ήπειρο. Είναι ενδεικτικό της διάθεσης της EU για απτά αποτελέσματα, ότι ένα τμήμα του προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται προς δράσεις που έχουν στόχο την ύπαρξη μηχανισμών, οι οποίοι θα βοηθούν την εφαρμογή των καινοτομιών πάνω σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινής πραγματικότητας. Πολλές φορές ακούσθηκε το περίγραμμα των ενεργειών που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ν’ ακολουθήσουν.

“Βρείτε τη βιομηχανία ή τους κλάδους που έχουν ζητήματα που οφείλονται στο μεγάλο όγκο δεδομένων. Ζητήστε τους να σας θέσουν τα προβλήματα που έχουν. Και μετά επιχειρήστε να βρείτε τη λύση στο δεδομένο πρόβλημα”.  

Μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και της διασύνδεσης της με την παραγωγή, αναζητούνται οικονομικά και πολιτισμικά οφέλη, που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη.

Στην ημερίδα, παρουσίασαν τη δουλεία τους ερευνητικοί οργανισμοί, διαφόρων μεγεθών και βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων και αρκετοί από την Ελλάδα. Η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικοί χρόνο (real time analytics), η ανάλυση των σχέσεων που εμφανίζονται μέσα σε μεγάλο αριθμό δομημένων ή αδόμητων δεδομένων, η σημασιολογική ανάλυση, ήταν μεταξύ άλλων θέματα που αναφέρθηκαν ως τα κύρια σημεία στα οποία επικεντρώνεται η έρευνα σήμερα. Ένα βασικό ζήτημα όμως που αναφερόταν συχνά, ήταν η έλλειψη ανοικτών δεδομένων, διαθέσιμων προς επεξεργασία. Αποτελεί ένα, όσο και εάν φαίνεται παράξενο, κρίσιμο ζήτημα.  Είναι κρίμα, ζώντας στην εποχή του μεγάλου όγκου δεδομένων, να ψάχνεις δεδομένα και να μην βρίσκεις!!!

Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική στη Συνάντηση της ομάδας Εργασίας για τη Νομοθετική Διαφάνεια (Legislative Openness) της διεθνούς πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – Open Government Partnership (OGP) που έλαβε χώρα στο Μαυροβούνιο από 15-16 Σεπτεμβρίου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε υπό τον τίτλο «The Transparency Initiative in Greece: Providing online access to all laws, government acts and decisions» και αναδείχθηκε η σχέση του με τη νομοθετική διαφάνεια. Ειδικότερα τονίστηκε ότι το «Πρόγραμμα Διαύγεια» αποδίδει μια μοναδική εικόνα της νομοθετικής δραστηριότητας και της εφαρμογής της από το δημόσιο τομέα, αφού στην πλατφόρμα κάθε δημόσιου φορέα εμφανίζονται:

– τα νομοθετικά κείμενα που προτείνει,

– οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδει,

– οι μεμονωμένες πράξεις και αποφάσεις προς εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων.

Η παρουσίαση στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία ενώ έγινε αντιληπτή και προκάλεσε ενδιαφέρον η καινοτομία του Προγράμματος, όσον αφορά στο περιεχόμενο, τις νομοθετικές προβλέψεις, το μοντέλο οργάνωσης και την τεχνολογική υποδομή και τις εφαρμογές.

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=85

ict

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου διεξήχθη στη Φλωρεντία η διημερίδα “ICT Proposers day” με βασική θεματολογία την παρουσίαση όλων των ανοιχτών προσκλήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου “Horizon 2020” με στόχο την έρευνα και την καινοτομία.

 Η Φλωρεντία, μία πόλη με αρκετό τουρισμό καθώς διατηρεί το αναγεννησιακό προφίλ της με πληθώρα κτιρίων-παλατιών και αγαλμάτων σε πολλά σημεία, επέλεξε το Fortezza da Basso (μετάφραση: «Χαμηλό Φρούριο») για να φιλοξενήσει μία σειρά από παρουσιάσεις που είχαν 3 βασικούς στόχους.

Florance

Αρχικά, την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς όλους τους παρευρισκόμενους για τις απαιτήσεις και προκλήσεις κάθε πιθανής πρότασης για χρηματοδότηση που μπορεί να επιλέξει κάθε ενδιαφερόμενος. Δεύτερος στόχος ήταν η παρουσίαση προτάσεων από διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και εταιρίες που έχουν ιδέες και ψάχνουν τους συνεργάτες με τους οποίους θα υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις για χρηματοδότηση. Τρίτος στόχος, ο προγραμματισμός επιλεκτικών συναντήσεων μεταξύ εταιριών και ερευνητικών ιδρυμάτων δίνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερη δικτύωση και συνεργασία.

Η ενεργή συμμετοχή στη διημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση για όλες τις πιθανές χρηματοδοτήσεις του Horizon 2020 για τους συνεργάτες της OTS, με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων.

Η διημερίδα είχε 6 διαφορετικούς χώρους οι οποίοι είχαν συνεχώς παρουσιάσεις και ήταν χωρισμένοι στις παρακάτω κατηγορίες:

1.Συστήματα Εξοπλισμού
2.Μελλοντικά Δίκτυα
3.Καινοτομία
4.Αριστεία και Διεθνείς Πρακτικές
5.Δημόσιες Υπηρεσίες και Ασφάλεια
6.Υγεία και Καλή Ζωή

Αξιόλογη θεματολογία, πολλές προτάσεις, αυστηρά κριτήρια χρηματοδότησης. Αυτή είναι η αρχική εντύπωση που άφησε το συνέδριο. Παράλληλα όμως έδειξε και την αλλαγή πλεύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μία προσπάθεια για χρηματοδότηση προτάσεων που πραγματικά θα συμβάλουν στην αναγέννηση της Ευρώπης σε έναν σημαντικό κόμβο έρευνας και καινοτομίας ανταποκρινόμενη στις παγκόσμιες προκλήσεις της αγοράς. Για αυτό ίσως το λόγο επιλέχθηκε και η Φλωρεντία. Ως την αφετηρία από μία πόλη ορόσημο της αναγέννησης.

Το τελικό συμπέρασμα είναι άκρως ενθαρρυντικό. Μία σοβαρή προσπάθεια με όραμα και σχέδιο που σκοπό έχει την ανάδειξη νέων βιώσιμων ιδεών και προτάσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών της Ε.Ε.

smart cities_ict

Μα καλά, τι έγινε στην JCrete ;

 Από τις 25 μέχρι τις 29 του Αυγούστου που μας πέρασε, μέλη της Διεύθυνσης Έρευνας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά, σε ένα ιδιόμορφο μεν, αλλά άκρως ενδιαφέρον “μη-συνέδριο”. Στο Κολυμπάρι Χανίων, στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, διοργανώθηκε το 4ο JCrete, η θεματολογία του οποίου επικεντρώνεται στη γλώσσα προγραμματισμού Java.

 Το JCrete ανήκει στην κατηγορία των Open Spaces / Unconferences. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα αντισυμβατικό συνέδριο, καθώς παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες:

1. Το περιεχόμενο των συζητήσεων (sessions) δεν είναι προκαθορισμένο αλλά διαμορφώνεται από τους συμμετέχοντες στο JCrete, δεδομένου ότι κάθε ένας συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέματα προς συζήτηση. Επιπρόσθετα, στις συζητήσεις αυτές οι σύνεδροι έχουν ενεργό ρόλο και μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταθέσουν την άποψή τους .
2. Προβλέπονται τρεις ενότητες συζητήσεων την ημέρα κάθε μια από τις οποίες διαρκεί μία ώρα, ενώ η υπόλοιπη ημέρα περιλαμβάνει εκδρομές στο νησί της Κρήτης, όπου δεν λείπουν και οι συζητήσεις τεχνολογικής φύσης.

 Μερικοί κανόνες που τηρούνται σε αυτό τον ασυνήθιστο θεσμό είναι οι παρακάτω:

1. Όποιοι είναι παρόντες είναι οι σωστοί άνθρωποι
2. Οτιδήποτε τελικά συμβαίνει, είναι και αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει
3. Όποια ώρα ξεκινήσει, είναι η σωστή ώρα.
4. Όταν τελειώσει, τελείωσε.

 Περιγραφές όπως η παραπάνω μάλλον δεν αρκούν για να περιγράψουν ακριβώς το τι εκτυλίχθηκε αυτές τις 5 ημέρες στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ενώ γεννούν μάλλον περισσότερες απορίες από όσες μπορεί να έχουν λύσει. Ο καθένας κάνει ό,τι του περάσει από το μυαλό; Όποιος θέλει, όποτε θέλει, παίρνει έτσι απλά το λόγο και λέει τα δικά του; Μπορεί να τα παρατήσει, να πάει για μπάνιο ή φαγητό και να επιστρέψει;

 Και το πιο σημαντικό, μαθαίνει κανείς τίποτα; Ή, τέλος πάντων, κερδίζει κάτι, πέρα φυσικά από την ευκαιρία να γευτεί τις ομορφιές της Κρήτης;

 Δε θα ήταν ψέμα αν απαντούσαμε με ένα “ναι” σε όλα τα παραπάνω. Παρά την ασάφεια που μπορεί να αντιλαμβάνεται κάποιος, μία ήταν η σταθερά αυτού του συνεδρίου: Η Java. Τόσο η ίδια η γλώσσα προγραμματισμού, η εξέλιξή της, οι τεχνολογίες που βασίζονται σε αυτήν, όσο και οι δυνατότητες που προσφέρει για την ανάπτυξη software. Από μικρές εφαρμογές και εργαλεία που βοηθούν τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του, έως τα μεγάλα, πολύπλοκα συστήματα που μπορούν να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης ενός οργανισμού, ή και μιας ολόκληρης χώρας.

 Οι άνθρωποι που συμμετείχαν ήταν επαγγελματίες του χώρου από όλο τον κόσμο, με σημαντικό τεχνολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο, οι οποίοι είτε είναι experts της Java, είτε την αξιοποιούν στην καθημερινή τους απασχόληση προσπαθώντας να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα. Άνθρωποι με σημαντική εμπειρία, οι οποίοι όμως διατηρούν τη δίψα για μάθηση, αλλά και τη διάθεση να μεταδώσουν τις δικές τους γνώσεις. Λόγω της φύσης του συνεδρίου, που προωθεί σε μεγάλο βαθμό το διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνέδρων, μπορούμε να πούμε ότι οι παρευρισκόμενοι ήταν όντως οι “σωστοί άνθρωποι”.

 Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου αφιερώθηκε χρόνος στον οποίο οι παρευρισκόμενοι πρότειναν θέματα προς συζήτηση, τα οποία στη συνέχεια οργανώνονταν σε sessions και προγραμματίζονταν επί τόπου με τη σύμφωνη γνώμη όλων (“Όποια ώρα ξεκινήσει, είναι η σωστή ώρα”). Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Νέα χαρακτηριστικά της Java SE 8, με έμφαση στη χρήση των lambdas
2. Garbage collection και βελτιστοποιήσεις στην απόδοση του JVM
3. Android development, τεχνικές και εργαλεία για τη βελτίωση του κύκλου ανάπτυξης apps, ανάπτυξη cross-platform apps
5. Web application frameworks, κριτική των διαθέσιμων επιλογών και σύγκρισή τους
6. ORM frameworks, persistence με σχεσιακές και μη σχεσιακές (NoSQL) βάσεις δεδομένων
7. Χρήση των εναλλακτικών JVM languages (π.χ. Groovy, Scala) ως κύριων ή βοηθητικών γλωσσών στην ανάπτυξη συστημάτων

 Κάθε session ξεκινούσε με μια ολιγόλεπτη εισήγηση από το άτομο που είχε προτείνει το θέμα συζήτησης. Στη συνέχεια ο λόγος δινόταν σε… οποιονδήποτε επιθυμούσε να σχολιάσει, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα υπό συζήτηση, να ζητήσει διευκρινήσεις, ή ακόμα και να βγει εκτός θέματος! Έτσι, ένα session που ξεκινούσε με ένα θέμα σχετικό με το Web Development μπορούσε να εξελιχθεί σε συζήτηση για μεθοδολογίες testing ή για τεχνικές ανάπτυξης σε mobile περιβάλλον, χωρίς να χάνεται το ενδιαφέρον και με τα τετράδια να γεμίζουν με χρήσιμες σημειώσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι τον 2ο από τους κανόνες που προαναφέρθηκαν, πως ο,τιδήποτε συνέβαινε ήταν και αυτό που θα έπρεπε να είχε συμβεί. Τα sessions αυτά ήταν και τα πιο επιτυχημένα, καθώς πέρα από τα ίδια τα θέματα που συζητούνταν είχε μεγάλο ενδιαφέρον το να παρακολουθεί κανείς πώς άτομα προερχόμενα από διαφορετικά background, ενδεχομένως και με διαφορετικές απόψεις, συζητούσαν με τόσο πάθος για την τεχνολογία και την επίλυση προβλημάτων μέσω αυτής. Δυστυχώς όμως, “Όταν τελειώσει, τελείωσε”. Η λήξη αυτών των sessions μας άφηνε πλουσιότερους σε γνώσεις αλλά και διψασμένους για περισσότερα. Σίγουρα πάντως κερδισμένους.

 Επίσης, δεν έλειψαν και τα hands-on sessions, στα οποία το αντικείμενο συζήτησης γινόταν ταυτόχρονα αντικείμενο εξάσκησης και συνεργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τελευταία ημέρα του συνεδρίου (HackDay) ηταν ένα μεγάλο session αυτού του τύπου, όπου ο Stephen Chin, γνωστός blogger, Java Champion , διέθεσε έναν σημαντικό αριθμό από Raspberry Pi και Mindstorms, πάνω στα οποία είχαμε την ευκαιρία να πειραματιστούμε.

 Το αποτέλεσμα ήταν εκτός από μια καλή πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό των  αισθητήρων του Raspberry Pi με Java, ένα robot το οποίο χορεύει Κρητικούς χορούς.

Δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός την περιοχή στην οποία έλαβε χώρα αυτό το συνέδριο, καθώς ήταν κι αυτή … μέρος του συνεδρίου! Τα όμορφα τοπία και οι παραλίες της Κρήτης δεν είχαν μόνο τουριστικό, αλλά και τεχνολογικό ενδιαφέρον, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που οι σύνεδροι αποφάσιζαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους δίπλα στο κύμα! Παρά τη χαλαρότητα που διέπει αυτή την εικόνα, οι συζητήσεις κυμάνθηκαν σε υψηλό επίπεδο και εκτός του συνεδριακού χώρου.

 Τέλος, αξίζει να πούμε ότι στο JCrete του 2014 έδωσαν το παρόν αρκετοί Έλληνες developers, άτομα νέα, δημιουργικά, με ισχυρό τεχνολογικό background και με θέληση για καινοτομία εν μέσω της κρίσης. Ειδικότερα σε όσους ζουν και εργάζονται στην Κρήτη, ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή, τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τη βοήθεια που μας πρόσφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

  Ραντεβού στο JCrete 2015!!