Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Ποιότητα’

Στις 26 Οκτωβρίου, στην Κρεμόνα της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα τη νέα οδηγία για το πόσιμο νερό, το οποίο αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία να συγκεντρωθούν πολλοί ενδιαφερόμενοι από τον τομέα των υδάτων για να συζητήσουν τις διαφορετικές προοπτικές και τις προκλήσεις που θέτει η εξέλιξη των κανονιστικών πλαισίων στην Ευρώπη.

Οι νομοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχιζόμενες ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου για το νερό. Η εξέλιξη των νομοθετικών πλαισίων στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νερό βρύσης υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την δίκαιη πρόσβαση και την αειφόρο χρήση.

Συγκεκριμένα, ο διάλογος διερεύνησε τα βασικά στοιχεία για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων, από τη μεγαλύτερη διαφάνεια έως το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενεργοποίηση βελτιώσεων στις αποδόσεις και στις επενδύσεις.

Το σεμινάριο αρθρώθηκε γύρω από δύο συζητήσεις:

  1. Πιθανές απαντήσεις στις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα
  2. Η εξέλιξη των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών πλαισίων: αύξηση της σύγκλισης;

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων που αφορούν σε Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και στην Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, δημιουργώντας νέα θετικά δεδομένα στην ανταπόκριση των υπηρεσιών προκειμένου να προωθούνται το ταχύτερο ανάλογα έργα.

Αναλαυτικό κατάλογο των ενταγμένων έργων μπορεί κάποιος να βρει στα
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/apof-entaxis/apEntaxProsI/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/apof-entaxis/apEntaxProsII/

edeyaΤην Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 και την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η 28η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Κατά τις εργασίες της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση των επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την συγκριτική αξιολόγηση, την μείωση ενεργειακού κόστους, τα σχέδια ασφάλειας νερού κ.α . Ειδικές εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν για το έργο και τις δραστηριότητες της ΔΕΥΑ Άρτας όπου και φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση αλλά και από της Ε.ΥΔ.Α.Π Νήσων.

Τη δεύτερη μέρα ο  Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος πραγματοποίησε ομιλία για την πρόσφατη Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, καθώς και για το νέο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων για έργα γ’ προτεραιότητας στο οποίο θα συμμετέχει ως εταίρος και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Τα πεπραγμένα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  από τον Ιούνιο του 2016 παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γ. Μαρινάκης, ενώ αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο προγραμματισμός των δράσεων της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο και Δήμαρχο Λάρισας κ. Καλογιάννη.

Στη Γενική Συνέλευσης προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν στελέχη από την Κεντρική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  οι Πρόεδροι των Οργανισμών Υδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Ε.ΥΔ.ΑΠ. και Ε.Υ.Α.Θ.) κ.κ. Παπαδόπουλος και Κρεστενίτης.

Η OTS στήριξε και βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση ως χορηγός.

 

Το Σάββατο και την Κυριακή 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο για πρώτη χρονιά Open Data Crowdhackathon.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λευκωσία και καλούνται να λάβουν μέρος προγραμματιστές, αναλυτές, designers, ειδικοί στην επικοινωνία και το marketing, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες  και γενικά άτομα που ενδιαφέρονται στην ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποιώντας Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα.

To Open Data Cyprus Crowdhackathon αποτελεί την τελική και μεγαλύτερη δράση του Έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχοι της διοργάνωσης είναι η προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων του Δημόσιου Τομέα, η δημιουργία προϋποθέσεων νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της κουλτούρας στην Κύπρο που αφορά στην επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των πληροφοριών από το Δημόσιο Τομέα.

Η OTS στηρίζει τη διοργάνωση, συμμετέχει ενεργά και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές από το Δημόσιο Τομέα. Στελέχη της Εταιρείας θα αναλάβουν ως μέντορες ομάδες που θα συμμετέχουν, θα τους καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών ενώ θα παρουσιαστεί και το έργο της “Διαύγειας” που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα διάθεσης ανοιχτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΔΕΥΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, στη Χαλκίδα. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση των Επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης με κεντρικά θέματα την τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την συγκριτική αξιολόγηση, τη διαχείριση υδατικών πόρων, την ποιότητα νερού καθώς και τη χρηματοδότηση των έργων των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω του ΕΣΠΑ. Η ΔΕΥΑ Χαλκίδας ως υποστηρικτής της εκδήλωσης, παρουσίασε το έργο της και τις δράσεις της.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κος Γ. Μαρινάκης (Δήμαρχος Ρεθύμνης) παρουσίασε τις δραστηριότητες της ΕΔΕΥΑ για το 2015, ενώ ο Αντιπρόεδρος κύριος Καλογιάννης (Δήμαρχος Λάρισας) το όραμα της ΕΔΕΥΑ για τον τομέα της ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας. Παραβρέθηκαν περίπου 300 εκπρόσωποι των ΔΕΥΑ της χώρας, ενώ τίμησε με την παρουσία του και ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κος Π. Κουρουμπλής. Σημαντικά, λειτουργικά κυρίως ζητήματα συζητήθηκαν και δόθηκαν στον Υπουργό προς επίλυση όπως είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, η έλλειψη επιστημονικού ανθρωπίνου δυναμικού, η νομική φύση των ΔΕΥΑ κα.

Μια σημαντική συνεργασία ξεκινά ανάμεσα στις ΕΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας.

Η OTS στήριξε για ακόμα μια φορά ως χορηγός τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις εργασίες της Συνέλευσης από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ και το σύνδεσμο: http://www.edeya.gr/2013-09-23-10-58-06/2013-09-23-11-11-03/uliko/eisigiseis-27is-gs-tis-edeya-xalkida-1

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΕΥΑ

Philip Crosby ’79 -> Το Πρόβλημα με την διαχείριση ποιότητας δεν είναι αυτά που οι άνθρωποι δεν ξέρουν , αλλά αυτά που νομίζουν ότι ξέρουν.

Η Ποιότητα μοιάζει με το σεξ:

  • Ολους τους ενδιαφέρει
  • Ολοι νομίζουν ότι το καταλαβαίνουν
  • Ολοι νομιζουν ότι ειναι απλά θέμα ενστίκτου
  • Οι Περισσότεροι νομιζουν οτι τα προβλήματα προέρχονται πάντα από τους άλλους.

Σε τι συνίσταται η ποιότητα?
Ποια είναι τα μέτρα ποιότητας ενός αντικειμένου για παράδειγμα μια καρέκλας;

Θα μπορούσε να είναι

  • H ποιότητα κατασκευής ; ( π.χ αντοχή )
  • H αισθητική αξία ;  ( π.χ κομψότητα )
  • Καταλληλότητα  ; ( π.χ άνεση )

Ενδεχομένως ναι και πολλά άλλα ίσως. Πως θα μπορούσες να ισχυριστείς όμως  ότι αυτή η καρέκλα είναι ποιοτικότερη από την άλλη από την στιγμή που όλα τα μέτρα ποιότητας είναι σχετικά;
Για το Λογισμικό τα πράγματα είναι ακόμα πιο ασαφή καθώς η ποιότητα κατασκευής δεν είναι κάτι χειροπιαστό , αισθητική αξία ενδεχομένως μόνο το interface Θα μπορούσε να έχει  , όσο για την καταλληλότητα  θα πρέπει πρώτα να κατανοηθεί ο σκοπός του.

Ανεξαρτήτως πάντως της αδυναμίας ορισμού και καθορισμού  απολύτων μέτρων  ποιότητας  υπάρχει κάτι  , μέσα από το οποίο θα αντικατροπτίζεται  η ποιότητα ενός προιόντος ή μιας Υπηρεσίας.
Η Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη , ακόμα και αυτών που δεν έχουν εκφραστεί.

Γιατί σε τελική ανάλυση : Ποιότητα είναι όταν επιστρέφει ο πελάτης και όχι το προϊόν.

Εαν λοιπόν συμφωνήσουμε πρωτίστως ότι αυτό είναι το ζητούμενο και όχι κάτι άλλο ,  εύκολα μπορούμε   – όλοι μαζί –
να διαμορφώσουμε και εκείνες τις διαδικασίες που να διασφαλίζουν το ποθούμενο. Γιατί η Ποιότητα τελικά είναι ΟΜΑΔΙΚΟ αθλημα.

Πηγή: http://iiu.teikav.edu.gr/iiw/courses/eksamino_05/tello_ii/ejamina/0910XE/pdf/TP_DELDP_07.pdf