Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Κοινωνία’

Όλες οι διαδικασίες που καταλήγουν στην έκδοση διοικητικών πράξεων εκ μέρους των Φορέων του Δημοσίου (π.χ. η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση της υπογραφής), καθώς και λοιπές διαδικασίες χειρισμού εγγράφων εντός της κάθε Υπηρεσίας (π.χ. η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων, η εσωτερική διακίνησή τους καθώς και η αρχειοθέτηση αυτών), θα πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 24 του νόμου για την κινητικότητα, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα.

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τρεις στόχους:

 • Εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας
 • Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και
 • Δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Με την εφαρμογή της ρύθμισης θα επιτευχθεί, όπως επισημαινόταν στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το νομοσχέδιο, μέγιστη δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ κατά έτος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ (2014). Μάλιστα, είναι σημαντική μια ακόμη επισήμανση: Αν και από το 2001 υφίσταται το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δαπανήσει τα τελευταία 15 έτη περίπου 6 δισ. ευρώ εμμένοντας στη χρήση χαρτιού και έντυπης διαδικασίας δημιουργίας και ροής εγγράφων.

 Σε όλο το Δημόσιο από το 2017

Η ισχύς της ρύθμισης αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. Δίνεται όμως και μια διασταλτική δυνατότητα στο χρονοδιάγραμμα, καθώς ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 2017 με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

 

Η 1η πόλη με πιλοτική εφαρμογή «έξυπνου» φωτισμού & «έξυπνης» στάθμευσης και ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης «έξυπνης» πόλης.

Τον πρώτο Δήμο στην Ελλάδα, όπου θα εγκατασταθούν πιλοτικά συστήματα «έξυπνης» στάθμευσης (Smart Parking) και «έξυπνου» φωτισμού (Smart Lighting), υποστηριζόμενα από μία ενιαία πλατφόρμα έξυπνης πόλης, θα αποτελέσει η Χαλκίδα. Οι δυο εφαρμογές θα συμβάλλουν στη διευκόλυνση εύρεσης θέσης στάθμευσης, στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, αλλά και στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στην πόλη.

Στόχος του έργου, που θα υλοποιήσουν από κοινού ο Όμιλος ΟΤΕ, η Cisco, η ΚΑΥΚΑΣ και η OTS, είναι να αποδειχθεί στην πράξη το όφελος που προκύπτει σε μια πόλη και τους κατοίκους της από την υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών.

Smart Parking: Μείωση χρόνου και ρύπων

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν, σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας, ειδικοί αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης, οι οποίοι μέσω εφαρμογής στο κινητό, που αναπτύχθηκε από την OTS, θα ενημερώνουν τους οδηγούς που βρίσκονται ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και πως θα φτάσουν εκεί. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη θέση καταληφθεί από άλλο οδηγό, τότε γίνεται αυτόματα αναδρομολόγηση στην πλησιέστερη διαθέσιμη θέση. Η εφαρμογή αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης, ο οποίος υπολογίζεται σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο στα αστικά κέντρα και κατ’ επέκταση στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στην εκπομπή ρύπων από τα οχήματα. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις θέσεις στάθμευσης, αφού θα έχει εικόνα τόσο για το χρόνο στάθμευσης κάθε οχήματος, όσο και για κάθε στάθμευση που παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ.

 Smart Lighting: Πάνω από 60% μείωση στην κατανάλωση ρεύματος

Αντίστοιχα, τα συστήματα έξυπνου φωτισμού LED που θα εγκατασταθούν, θα μπορούν να προσαρμόζονται, σε πραγματικό χρόνο, σε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτισμού, ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού υπολογίζεται πως τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εξοικονομούν περισσότερο από 60% στην κατανάλωση ρεύματος. Παράλληλα, μέσω εγκατάστασης ειδικής εφαρμογής θα γίνεται ευκολότερα η διαχείριση του δικτύου φωτισμού από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα όποτε χρειάζεται και θα έχει συνεχώς εικόνα για την κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.

Ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης

Τα δεδομένα και των δύο έξυπνων λύσεων θα συγκεντρώνονται, μέσω των δικτυακών υποδομών του, σε Cloud υποδομές του Ομίλου ΟΤΕ και από εκεί θα επικοινωνούν με την πλατφόρμα διαχείρισης Smart & Connected Digital Platform, της Cisco. Μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των εφαρμοζόμενων λύσεων, η ενοποιημένη απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους και η διαχείρισή τους από εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του Δήμου. Επιπλέον, το Smart & Connected Digital Platform θα προσφέρει κοινή διαχείριση των παραγόμενων δεδομένων και θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης νέων λύσεων που θα λειτουργούν και αυτές σαν ένα και ενιαίο σύνολο.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (EWRC), η μόνιμη γραμματεία του Urban Innovative Actions διοργάνωσε ένα διαδραστικό εργαστήρι με θέμα «Λύσεις για την αειφόρο αστική ανάπτυξη των πόλεων στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων”. Οι κύριοι άξονες  που επελέγησαν ως βασική θεματολογία για τη δεύτερη πρόσκληση είναι εκείνοι της κυκλικής οικονομίας, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων και της αστικής κινητικότητας.

Στον άξονα της κυκλικής οικονομίας ιδιαίτερη βάση θα δοθεί σε προτάσεις που προάγουν πιο ανθεκτικά, επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα προϊόντα, που εστιάζουν στη βιομηχανική συμβίωση επιτρέποντας τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του πλεονάζοντος δυναμικού, που ενθαρρύνουν την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων μέσω της ενθάρρυνσης της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής  και που προωθούν μια συνεργατική οικονομία που μοιράζεται τα προϊόντα ή τις υποδομές οδηγώντας σε πολίτες και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπηρεσίες και όχι προϊόντα. Εξίσου ενδιαφέρουσες θα θεωρηθούν και οι προτάσεις που έχουν ως κύρια θεματολογία τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, την πρόληψη όσον αφορά τα οργανικά απόβλητα μέσω της ανάπτυξης αστικών συστημάτων κομποστοποίησης που συνδέονται με έργα αστικής γεωργίας και  υδροπονίας, την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των υλικών από κατασκευές και κατεδαφίσεις έργων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών σπανίων γαιών και πολύτιμων μετάλλων που περιλαμβάνονται στα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τέλος την  προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού, ως μέτρο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας.

Στον άξονα που αφορά την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που στηρίζει τον εν λόγω άξονα, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και καινοτόμες δράσεις που θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές υγείας για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και σε προτάσεις που επιφέρουν επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές,  κοινοτικά κέντρα, καταφύγια και συνδέονται με σχέδια αστικής ανάπλασης και πρωτοβουλίες όπως η κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται οι μετανάστες,  για την αποφυγή του διαχωρισμού και τη δημιουργία γκέτο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες (πχ.  ασυνόδευτοι ανήλικοι), την πρόσβαση και την επάρκεια των εγκαταστάσεων υποδοχής, την εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη αλλά και στα  μέτρα που απαιτούνται για την προστασία, την υποδοχή και την ένταξη τους.  Απαιτητές είναι και οι δράσεις που εστιάζουν  στην ενσωμάτωση των νέων μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών δεύτερης γενιάς) και επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Τέλος οι υποδομές στέγασης είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπιστεί.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αστική κινητικότητα και οι λύσεις που αναμένονται θα πρέπει να εστιάζουν σε ζητήματα όπως η προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ποδηλάτου (συμπεριλαμβανομένων των e-ποδήλατων και των ποδηλάτων cargo) ως υγιούς, καθαρού και αποδοτικού μέσου μεταφοράς, η υποστήριξη λύσεων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχεδίων αειφόρου αστικής διαχείρισης και η δημιουργία καινοτόμων  πολυτροπικών κόμβων και υπηρεσιών κινητικότητας που θα επιτρέπουν την  ομαλή μετάβαση από το ένα μεταφορικό μέσο στο άλλο, με τέτοιο τρόπο, ώστε  οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την μετακίνησή τους , την έκδοση εισιτηρίων και την δρομολόγηση τους στο σημείο επιθυμίας τους με τον πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Επιθυμητές θα είναι και οι προτάσεις που πραγματεύονται ζητήματα όπως η δημιουργία εφοδιαστικών κόμβων για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης, καθώς  και την υλοποίηση υποδομών καινοτόμων εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. βιοκαυσίμων, ενέργειας παραγόμενης από  απόβλητα, ηλεκτρικής ενέργεια από φωτοσύνθεση)  και ιδίως σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Η επίσημη ανακοίνωση της πρόσκλησης αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων τον Μάρτιο του 2017. Στο διάστημα αυτό η μόνιμη γραμματεία του Urban Innovative Actions θα διοργανώσει τέσσερα σεμινάρια στη Λιλ, το Πόρτο, τη Θεσσαλονίκη και τη Βουδαπέστη δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τον σωστό τρόπο σύνταξης προτάσεων.

 

Το Electronic Delivery building block ή αλλιώς e-Delivery αποτελεί μια από τις κυριότερες ψηφιακές υπηρεσίες που εντάσσονται στο ψηφιακό πρόγραμμα του Connecting Europe Facility (CEF)-υπηρεσίες που διευκολύνουν την ανταλλαγή και ροή των δεδομένων μεταξύ Φορέων Δημόσιας Διοίκησης τόσο ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές Χώρες όσο και σε επίπεδο Κράτους.

Το e-Delivery συμβάλει στην ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων ανάμεσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες με ασφαλή, αξιόπιστο τρόπο και διαλειτουργώντας. Μέσω του e-Delivery χρησιμοποιούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφαλείας. Ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τομέα πολιτικής της ΕΕ (δικαιοσύνη, δημόσιες συμβάσεις, προστασία των καταναλωτών, κλπ.) έτσι ώστε να υπάρξει ασφαλής και αξιόπιστη ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων (δομημένων, μη-δομημένων ή / και δυαδικών), τόσο σε  επίπεδο Φορέων όσο και σε διακρατικό  επίπεδο. Με την εφαρμογή του e-Delivery ακολουθούνται, από τους Φορείς που συμμετέχουν, κοινοί τεχνικοί κανόνες με αποτέλεσμα να μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και Φορείς με ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα να είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους με ασφάλεια.

Οι επιχειρησιακές ανάγκες που καλύπτονται από την εφαρμογή του e-Delivery αφορούν στη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, την επεκτασιμότητα και την απόδοση καθώς και τη νομική διασφάλιση και διαφάνεια. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ανάγκες που καλύπτονται είναι:

 • Ανταλλαγή έγγραφων και δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων, πέραν του e-mail.
 • Βεβαιότητα ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται είναι ασφαλή και δεν υφίστανται τροποποιήσεις (ακεραιότητα).
 • Σιγουριά ότι τα έγγραφα είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μετάδοση τους (εμπιστευτικότητα).
 • Πρόσβαση σε προηγμένες και παραμετροποιήσιμες καταγραφές των γεγονότων που σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων.
 • Επιτρέπεται η ανταλλαγή εγγράφων και αρχείων μεγαλύτερων των 50 Μb.
 • To back-office έχει διαφορετικούς τρόπους για να συνδεθεί με το δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων.
 • Υπάρχει η εγγύηση ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα παραδίδονται μία και μόνη φορά (εξαλείφονται επαναλήψεις, αποδείξεις, κ.τ.λ.)
 • Γίνεται λήψη αποδείξεων, ενδεχομένως με νομικά αναγνωρισμένη αποδεικτική αξία, από τα διάφορα στάδια ανταλλαγής εγγράφων και δεδομένων.

Το Σάββατο και την Κυριακή 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο για πρώτη χρονιά Open Data Crowdhackathon.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λευκωσία και καλούνται να λάβουν μέρος προγραμματιστές, αναλυτές, designers, ειδικοί στην επικοινωνία και το marketing, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες  και γενικά άτομα που ενδιαφέρονται στην ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποιώντας Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα.

To Open Data Cyprus Crowdhackathon αποτελεί την τελική και μεγαλύτερη δράση του Έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχοι της διοργάνωσης είναι η προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων του Δημόσιου Τομέα, η δημιουργία προϋποθέσεων νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της κουλτούρας στην Κύπρο που αφορά στην επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των πληροφοριών από το Δημόσιο Τομέα.

Η OTS στηρίζει τη διοργάνωση, συμμετέχει ενεργά και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές από το Δημόσιο Τομέα. Στελέχη της Εταιρείας θα αναλάβουν ως μέντορες ομάδες που θα συμμετέχουν, θα τους καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών ενώ θα παρουσιαστεί και το έργο της “Διαύγειας” που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα διάθεσης ανοιχτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΔΕΥΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, στη Χαλκίδα. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση των Επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης με κεντρικά θέματα την τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την συγκριτική αξιολόγηση, τη διαχείριση υδατικών πόρων, την ποιότητα νερού καθώς και τη χρηματοδότηση των έργων των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω του ΕΣΠΑ. Η ΔΕΥΑ Χαλκίδας ως υποστηρικτής της εκδήλωσης, παρουσίασε το έργο της και τις δράσεις της.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κος Γ. Μαρινάκης (Δήμαρχος Ρεθύμνης) παρουσίασε τις δραστηριότητες της ΕΔΕΥΑ για το 2015, ενώ ο Αντιπρόεδρος κύριος Καλογιάννης (Δήμαρχος Λάρισας) το όραμα της ΕΔΕΥΑ για τον τομέα της ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας. Παραβρέθηκαν περίπου 300 εκπρόσωποι των ΔΕΥΑ της χώρας, ενώ τίμησε με την παρουσία του και ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κος Π. Κουρουμπλής. Σημαντικά, λειτουργικά κυρίως ζητήματα συζητήθηκαν και δόθηκαν στον Υπουργό προς επίλυση όπως είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, η έλλειψη επιστημονικού ανθρωπίνου δυναμικού, η νομική φύση των ΔΕΥΑ κα.

Μια σημαντική συνεργασία ξεκινά ανάμεσα στις ΕΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας.

Η OTS στήριξε για ακόμα μια φορά ως χορηγός τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις εργασίες της Συνέλευσης από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ και το σύνδεσμο: http://www.edeya.gr/2013-09-23-10-58-06/2013-09-23-11-11-03/uliko/eisigiseis-27is-gs-tis-edeya-xalkida-1

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΕΥΑ

Στη Λεμεσό της Κύπρου πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Απριλίου 2016 το πρώτο συνέδριο για Έξυπνη Αστική Ανάπτυξη και Ευκαιρίες Ανάπτυξης στα Ύδατα στο χώρο της Μεσογείου. Αποτελούμενο από 8 συνεδρίες με πάνω από 40 ομιλητές.

Το επίκεντρο του Συνεδρίου ήταν κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη παράκτιων μικρών και μεσαίου μεγέθους πόλεων και κοινοτήτων της Μεσογείου.

Συμμετείχαν άτομα από τον ακαδημαϊκό χώρο, ΜΜΕ, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, επαγγελματίες, περιφερειακές αρχές και Δήμοι της Κύπρου, αναπτύσσοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών  στην υπηρεσία των αστικών οικισμών στην περιοχή της Μεσογείου.

Το σύστημα OpenPark της OTS παρουσιάστηκε στα πλαίσια της θεματολογίας γύρω από την αστική κινητικότητα, συνδυάζοντας μοντέλα που μπορούν να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, ρύπανση από αυτοκίνητα και ελαχιστοποίηση χρόνου εύρεσης θέσεων στάθμευσης, εξυπηρετώντας τον κάθε Φορέα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης στην επίτευξη ενός βιώσιμου και αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας.

Το Διήμερο 26-27 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Κεραμεικό και πιο συγκεκριμένα στον συνεδριακό χώρο «The HUB Events», το Επιστημονικό Συνέδριο “Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού – Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη”, με τη συμμετοχή άνω των 400 Συνέδρων από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ των χορηγών της εκδήλωσης ήταν και η OTS η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση με ενημερωτικό stand, στον ειδικά διαμορφωμένο προσυνεδριακό χώρο.

Όλοι οι ομιλητές που απεύθυναν χαιρετισμούς τόνισαν με εμφατικό τρόπο το δημόσιο χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικό αγαθό, αλλά συνάμα συνέκλιναν στην ανάγκη συνεργειών, εντατικοποίησης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Πολιτών, ως απαραίτητων βημάτων προς μια ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

H πρώτη συνεδριακή ημέρα περιελάμβανε δύο θεματικές ενότητες τις “Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων” και τις “Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης”.

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα “Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης”  τονίστηκε  ότι καίτοι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της διαβούλευσης, τα πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής δημόσιας/ κοινωνικής διαβούλευσης διεθνώς, αλλά και εντός της ελληνικής επικράτειας, αποδεικνύουν ότι ο όρος αποκτά νόημα «βιωματικά», μέσα από την ίδια τη συμμετοχή, την ίδια τη διαδικασία.

Οι εργασίες της δεύτερης μέρας ξεκίνησαν με εισηγήσεις πάνω στη θεματική των  “Βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του αστικού νερού”.

Η τελευταία ενότητα  του συνεδρίου με θέμα “Εργαλεία στη διαχείριση του αστικού νερού”  ξεκίνησε με την διαπίστωση  ότι οι υδάτινοι πόροι είναι ιδιάζοντα αγαθά, γι’ αυτό και είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και κοινωνικού πόρου. Τα βασικά συμπεράσματα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν το διήμερο του Συνεδρίου σταχυολόγησε ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, τη διάκριση μεταξύ τιμολόγησης και κοστολόγησης, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθοδολογιών διαχείρισης του νερού και  την ανάγκη εντατικοποίησης διαδικασιών διαβούλευσης στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά ενημερωμένοι Πολίτες.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν  με τη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προοπτικές και Προκλήσεις». Η συζήτηση έφερε σε κοινό τραπέζι συνομιλίας τους βασικούς διαχειριστές του νερού στην Ελλάδα και ανέδειξε τόσο τα κοινά προβλήματα, όσο και ειδικότερες προκλήσεις. Η συζήτηση κατέληξε στην πρόταση σύστασης ενιαίου φορέα που θα αναδείξει τα κοινά προβλήματα των Επιχειρήσεων και θα επεξεργαστεί προτάσεις και βέλτιστες λύσεις.

Πηγή: Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια των Αθηνών ημερίδα την οποία διεξήγαγε η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης – Ε.Δ.Ε.Υ.Α με τίτλο “ Η λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α στις νέες συνθήκες – Οργάνωση & Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α”. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δ.Ε.Υ.Α από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελληνικής επικράτειας, καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι η προσέλευση αλλά και η παρακολούθηση της ημερίδας κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Την ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α  και δήμαρχος Ρεθύμνης κος.  Γεώργιος Μαρινάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη ο νόμος 1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” να αποτελεί τον πυρήνα λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α και να εφαρμόζεται καθολικά και όχι κατά το δοκούν. Αναγνώρισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης αρκετών εκ των άρθρων του και δήλωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο για την επίλυση των όποιων προβλημάτων έχουν προκύψει.

Η πρώτη ενότητα της ημερίδας με τίτλο Ο έλεγχος των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο εστίασε στο κατά πόσο οι Δ.Ε.Υ.Α θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Κύριο συμπέρασμα αλλά και καθολική πρόταση, ήταν ότι όλες οι Δ.Ε.Υ.Α θα πρέπει εν αρχή να έχουν εκπονήσει κανονισμό διαχείρισης και ελέγχου δαπανών ή να τροποποιήσουν τον ήδη υπάρχον  και να προσθέσουν κεφάλαιο στο οποίο θα περιγράφουν τη διαδικασία υλοποίησης των δαπανών τους.  Τονίστηκε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α δεν πρέπει να υπόκεινται σε τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, διότι δεν είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στα μητρώα που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τέλος να μην υποχρεούνται στην εφαρμογή του Π.Δ.113/2010  περί  «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διάστικτες»  ούτε και με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4270/14 περί «Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό», αλλά να ασκούν πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος της Γενικής Λογιστικής.

Στην δεύτερη ενότητα που τιτλοφορείται η  Τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α.καλύφθηκαν μια σειρά από θέματα τα κυριότερα εκ των οποίων ήταν:  Tα άμεσα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ορθή τιμολόγηση (διαρροές, υπερχειλίσεις, παράνομες συνδέσεις, μη αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων, κ.ο.κ) , η ανάγκη εναρμόνισης της διαδικασίας τιμολόγησης με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60/CE (η μη εναρμόνιση με την εν λόγω οδηγία, αλλά και η μη τήρηση των κριτηρίων της αρχής αιρεσιμότητας  θα στερήσει από τις Δ.Ε.Υ.Α την δυνατότητα συμμετοχής σε έργα υδάτων του ΕΣΠΑ) καθώς και η θέσπιση νέων γενικών κανόνων κοστολόγησης και το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του το οικονομικό κόστος, το κόστος ανάκτησης φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό κόστος. Τέλος, δόθηκε έμφαση στην  ενίσχυση του ρόλου της Διεύθυνσης  Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος.

Στην ενότητα “Εισπραξιμότητα εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α” αναπτύχθηκε ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορά την πλειονότητα των Δ.Ε.Υ.Α και επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία τους, την αδυναμία είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Η πλειοψηφία των Δ.Ε.Υ.Α αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εισπραξιμότητας με καθυστερήσεις που κατά τόπους φτάνουν και τα πέντε έτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λειτουργικά ζητήματα και έλλειψη ρευστότητας. Ένας από τους λόγους που το εν λόγω πρόβλημα διαιωνίζεται, είναι συναρτώμενο με την έλλειψη άμεσης ενημέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά τον λογαριασμό του,  το οποίο με τη σειρά του οφείλεται στη δραστική μείωση του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α και την μη  πραγματοποίηση συχνών υδρομετρήσεων. Συμπερασματικά λοιπόν η χαμηλή εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ οδηγεί σε περιορισμένη ρευστότητα, ανυπαρξία επενδύσεων για υποδομές, κακής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες και πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης μελλοντικών προβλημάτων.

Η τελευταία εισήγηση “Φορολογικά – λογιστικά θέματα των Δ.Ε.Υ.Α εστίασε στο φλέγον ζήτημα της φορολογίας εισοδήματος, το οποίο φαίνεται να αγγίζει για πρώτη φορά τις Δ.Ε.Υ.Α. Μέχρι και τη χρήση του 2013 οι Δ.Ε.Υ.Α απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. Από την οικονομική χρήση του 2014 τα καθαρά κέρδη υπόκεινται πλέον σε φορολογία με συντελεστή 26% και με επιπλέον επιβάρυνση 80% επί του φόρου, ως προκαταβολή για το επόμενο έτος. Υπογραμμίστηκε ότι η μεταβολή της φορολογικής μεταχείρισης των ΔΕΥΑ θα δημιουργήσει  δύο μέτρα και δύο σταθμά για την πώληση των ίδιων αγαθών μεταξύ των Δήμων που συνέστησαν ΔΕΥΑ και των Δήμων που δεν συνέστησαν και διαχειρίζονται το ίδιο δημόσιο αγαθό, χωρίς να υπάγονται στην φορολογία εισοδήματος. Τέλος θα στερήσει από τις ΔΕΥΑ σημαντικούς πόρους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν ή να περικόψουν τις δαπάνες που αφορούν τις επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων τους, με ότι αυτό συνεπάγεται, ή να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές με αύξηση των τιμολογίων σε πολύ δύσκολες εποχές λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η πορεία από την οδύσσεια των πιστοποιητικών στην εξαφάνιση τους

ethniko1

Από τον Μάιο του 2013 έως και το τέλος Ιούλιου ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης των 325 Δήμων της Χώρας στο κεντρικό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου στο ΥΠ.ΕΣ. Μία προσπάθεια που ξεκίνησε στα τέλη του 2005, διακόπηκε για ένα διάστημα λόγω της αναδιοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης) και  ολοκληρώθηκε με επιτυχία 8 χρόνια μετά. Ένα έργο με πολλές δυσκολίες τόσο στον συντονισμό του όσο και στον πλήρη έλεγχο του, με κρίσιμα σημεία που έπρεπε να διαλειτουργούν σωστά μεταξύ τους ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος. Την συλλογή όλων των μητρώων πολιτών από κάθε Δήμο σε μία κεντρική βάση και τον συνεχή συγχρονισμό όλων των μεταβολών της βάσης κάθε Δήμου με το κεντρικό σύστημα στο ΥΠ.ΕΣ.

Οι άνθρωποι της OTS αισθάνονται περήφανοι που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την ένταξη όλων των Δήμων με τους οποίους συνεργαζόμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έθεσε το ΥΠ.ΕΣ. Επιπλέον, υλοποιήσαμε και παραδώσαμε σε όλους τους Δήμους της χώρας, το λογισμικό (middleware) μέσω του οποίου γίνεται ο συγχρονισμός της βάσης του κάθε Δήμου με το κεντρικό σύστημα στο ΥΠ.ΕΣ.

Έχοντας πετύχει την ένταξη όλων των Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο έχει πλέον ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν να φαίνονται τα οφέλη που είχαν προβλεφτεί κατά τον σχεδιασμό του έργου και αυτά (τα οφέλη) είναι πολλά, τόσο για την Πολιτεία (Δημόσιο, Δήμοι, Οργανισμοί) όσο και για τους ίδιους τους Πολίτες.

Οφέλη για την Πολιτεία

 1. Διάφοροι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης  (Κ.Ε.Π., Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, η ΕΛ.ΑΣ., η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κ.λπ.) μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα και με άμεσο τρόπο, επικαιροποιημένα και έγκυρα στοιχεία δημοτικής κατάστασης πολιτών.
 2. Η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με το κεντρικό σύστημα στο ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή κατάργηση της έκδοσης πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης.
 3. Οι Δήμοι δεν χρειάζεται πλέον να τηρούν εκλογικούς καταλόγους, ούτε να στέλνουν δίμηνες εκλογικές αναθεωρήσεις στο ΥΠ.ΕΣ.
 4. Σε ότι αφορά την τήρηση του Μητρώου Αρρένων, οι Δήμοι μπορούν πλέον να απαλλαχτούν από την συγκεκριμένη διαδικασία μειώνοντας σημαντικά τον φόρτο εργασίας.
 5. Τα στρατολογικά γραφεία πλέον μπορούν να προβαίνουν στην ετήσια κατάρτιση στρατολογικού πίνακα αυτοματοποιημένα, κάτι που επιφέρει μείωση του φόρτου εργασίας κατά 90%.
 6. Μελέτη για την μείωση του κόστους για την Πολιτεία εκτιμάει εξοικονόμηση περίπου 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οφέλη για τους Πολίτες

 1. Οι πολίτες πλεόν δεν χρειάζεται να προσκομούν πιστοποιητικά δημοτικής κατάστασης ή να μεταβαίνουν στα ΚΕΠ για την διεκπαιρέωση υποθέσεων που απαιτούν προσκόμιση πιστοποιητικού.
 2. Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων του κάθε πολίτη καθώς οι Φορείς θα πάψουν να τους ζητούν την προσκόμιση πιστοποιητικών καθώς θα λαμβάνουν την πληροφορία αυτοματοποιημένα μέσα από ένα κεντρικό σύστημα.

Τα παραπάνω οφέλη μένουν να αποδειχτούν και στην πράξη καθώς το μόνο που απομένει για να γίνουν ορατά είναι η βούληση της Πολιτείας. Το Εθνικό Δημοτολόγιο είναι η αρχή για την απλοποίηση του λαβύρινθου της γραφειοκρατίας. Τα έργα του Εθνικού Ληξιαρχείου και του Μητρώου Πολιτών θα ολοκληρώσουν ένα σύνολο στόχων που πριν δέκα χρόνια φάνταζαν αδιανόητοι και αυτοί ξεκινούν με την διευκόλυνση του πολίτη στις υποθέσεις του, την ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση στα ετήσια κόστη της Πολιτείας, την μείωση του φόρτου εργασίας σε Δημόσιους Φορείς, την διαφάνεια για όλες τις υποθέσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό από την Κεντρική Κυβέρνηση.

καρτα-πολιτη