Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Ανακοινώσεις’

Η φετινή έκθεση Φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης, «POLIS 2011», λαμβάνει χώρα σε μία κρίσιμη από κάθε άποψη περίοδο: Η χώρα μας ταλανίζεται στο επίκεντρο της χειρότερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» βρίσκεται σε εφαρμογή, αλλά αντιμετωπίζει μία σειρά από ανυπέρβλητα προβλήματα μείζονος σημασίας. Η κεντρική Διοίκηση απαιτεί και ασκεί όλο και πιο ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα έκλεισε τις γνωστές κάνουλες χρηματοδότησης του έργου της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης. Κοκ.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, η POLIS και οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν, καλούνται να αναζητήσουν και να δώσουν απαντήσεις, λύσεις και κατευθύνσεις.

Η OTS, πάντα κοντά στην Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση θα συμμετέχει και θα παρέμβει και πάλι δυναμικά και ουσιαστικά. Οι πελάτες, οι συνεργάτες και κάθε ενδιαφερόμενος, θα μπορούν να μας  επισκέπτονται, στις εγκαταστάσεις της HELXPO στη Θεσσαλονίκη (στο stand 7Α του περιπτέρου 8), από 3-6/11/2011. Εκεί θα παρουσιάζουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, ικανές να απαντήσουν και να συμβάλλουν σε μία σειρά από τα παραπάνω θέματα.

Ταυτόχρονα, θα διοργανώσουμε παράλληλες ημερίδες με επίκαιρα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος. Μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα και ολοκληρωμένα. Μέχρι τότε, μπορεί ο καθένας να καταθέσει δικές του ιδέες και προτάσεις για το περιεχόμενο των ημερίδων, τα οποία με χαρά θα αξιολογήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε.

 

H OTS ανακοινώνει το νέο Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιεύσεων Διαύγειας το οποίο έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη διαχείρισης των αποφάσεων που κοινοποιούν οι Δημόσιοι Φορείς στο διαδίκτυο, βάσει του Ν.3861/2010.

Μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, η εφαρμογή μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία προετοιμασίας αποφάσεων, καθώς και της ανάρτησής τους στο σύστημα της Δι@ύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Η εφαρμογή προσφέρει ένα προσιτό γραφικό περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν το σύνολο των αποφάσεων που αναρτούν, διεξάγοντας αναζητήσεις σε παλιότερες αποφάσεις ή σε αποφάσεις που είναι σε εκκρεμότητα για δημοσίευση. Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Ευρετήριο αποφάσεων: Παρέχεται δυνατότητα διεξαγωγής αναζητήσεων στο σύνολο των αποφάσεων του φορέα. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις αναζητήσεις του συμπληρώνοντας τα διαθέσιμα πεδία φιλτραρίσματος (Ημ/νία έκδοσης/ανάρτησης, Θέμα, ΑΔΑ κ.ά.).
  • Δημιουργία νέων αποφάσεων: Ο χρήστης μπορεί να προετοιμάσει μία νέα απόφαση συμπληρώνοντας τα πεδία της σχετική φόρμας και υποβάλλοντας το έγγραφο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή. Η λειτουργία είναι όμοια με την αντίστοιχη της εφαρμογής που διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη διαφορά ότι η εφαρμογή μπορεί επιταχύνει τη διαδικασία συμπληρώνοντας τη φόρμα με προκαθορισμένες τιμές. Οι τιμές αυτές μπορούν να καθοριστούν παραμετρικά από τους διαχειριστές της εφαρμογής.
  • Αυτόματη δημιουργία αποφάσεων: Η εφαρμογή μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα συστήματα λογισμικού και να αντλήσει πληροφορία από αυτά έτσι ώστε να προτείνει στο χρήστη πιθανές αποφάσεις προς ανάρτηση (βλ. “Διασύνδεση με τρίτα συστήματα”). Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να παράγει αυτόματα αποφάσεις με ένα κλικ του ποντικιού.
  • Επεξεργασία και αποθήκευση αποφάσεων: Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει τις αποφάσεις που έχει δημιουργήσει, και να τις επεξεργαστεί οποτεδήποτε επιθυμεί. Οι πληροφορίες των αποφάσεων παραμένουν ως έχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση του χρήστη. Έτσι, σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος, ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει την εργασία του κανονικά.
  • Ανάρτηση αποφάσεων: Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής μίας απόφασης από τη φόρμα επεξεργασίας, ή επιλογής μίας ή περισσότερων αποφάσεων από το ευρετήριο και μαζικής ανάρτησής τους στο σύστημα της Διαύγειας. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, και η εφαρμογή διαθέτει ιστορικό των επιτυχημένων και αποτυχημένων αποστολών για κάθε απόφαση.
  • Διαχείριση χρηστών: Ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να δημιουργήσει χρήστες μέσω του γραφικού περιβάλλοντος και να ορίσει τα δικαιώματά τους, τόσο ως προς τις επιλογές που θα τους παρέχονται στην εφαρμογή, όσο και ως προς το σύνολο των αποφάσεων που θα μπορούν να διαχειρίζονται.
  • Επιλογές παραμετροποίησης: Η εφαρμογή διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων τις οποίες μπορούν να διαμορφώσουν οι διαχειριστές ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα. Μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρονται είναι ο καθορισμός προκαθορισμένων τιμών για τα μεταδεδομένα των αποφάσεων που δημιουργούν, ο συγχρονισμός της εφαρμογής με το σύστημα Opendata της Διαύγειας για την ενημέρωση των πληροφοριών που αφορούν το φορέα (Πληροφορίες υπογραφόντων, οργανωτικών μονάδων κλπ).

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Το ισχυρότερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα που διαθέτουν οι φορείς, είτε αυτά έχουν αναπτυχθεί από την OTS είτε από τρίτους. Με τη δυνατότητα αυτή είναι εφικτή η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας αποφάσεων έτοιμων για άμεση ανάρτηση, καθώς μπορούν να επιτευχθούν τα εξής:

  • Άντληση δεδομένων από τα τρίτα συστήματα και συσχετισμός τους με μεταδεδομένα της Διαύγειας: Η εφαρμογή μπορεί να επικοινωνήσει με συστήματα στα οποία μπορεί να υπάρχει ήδη διαθέσιμη πληροφορία σχετική με τις αποφάσεις που αφορούν τους φορείς. Το Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιεύσεων  μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν την πληροφορία για την προετοιμασία αποφάσεων, απαλλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τους υπαλλήλους των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της ανάρτησης από τη διαδικασία χειροκίνητης εισαγωγής όλων των πληροφοριών για κάθε απόφαση που αναρτάται.
  • Αυτόματη παραγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων: Η άντληση και η αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας από τρίτα συστήματα κάνει εφικτή  και την αυτόματη παραγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων έτοιμων για ανάρτηση, απαλλάσσοντας έτσι τους χρήστες από τη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων εντός του εκάστοτε φορέα και μετατροπή τους από άλλα format σε PDF. Εναλλακτικά, εφόσον έχουν ήδη παραχθεί τα  έγγραφα των αποφάσεων εκτός της εφαρμογής, μπορεί να τα αξιοποιήσει χωρίς να παράγει νέα.
  • Προετοιμασία αποφάσεων προς ανάρτηση: Κάθε απόφαση που αναρτάται στο σύστημα της Διαύγειας αποτελείται από το έγγραφο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) και από τις πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενό του. Το Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιεύσεων Διαύγειας, μέσω της ισχυρής παραμετροποίησής του και της αξιοποίησης των τρίτων συστημάτων των φορέων,  κάνει εφικτή την παραγωγή νέων αποφάσεων σε ένα και μόνο βήμα, χωρίς την ανάγκη “χειροκίνητης” εισαγωγής δεδομένων.

 

Δείτε screenshots του συστήματος ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

https://plus.google.com/u/0/photos/115011464500650881916/albums/5652551544358804625