Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων που αφορούν σε Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και στην Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, δημιουργώντας νέα θετικά δεδομένα στην ανταπόκριση των υπηρεσιών προκειμένου να προωθούνται το ταχύτερο ανάλογα έργα.

Αναλαυτικό κατάλογο των ενταγμένων έργων μπορεί κάποιος να βρει στα
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/apof-entaxis/apEntaxProsI/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/apof-entaxis/apEntaxProsII/Αφήστε μία απάντηση