Με το σύνθημα «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι το μέρος να είσαι για τους Λήπτες Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να πληροφορηθεί κανείς τις τελευταίες τάσεις στις πολιτικές, να κάνει νέες επαφές και να επανασυνδεθεί με τις ήδη υπάρχουσες» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες, η οποία συγκέντρωσε περίπου 6000 συμμετέχοντες και πάνω από 800 ομιλητές από όλη την Ευρώπη.

137 εργαστήρια, επισκέψεις και εκδηλώσεις δικτύωσης έλαβαν χώρα με σκοπό να διερευνήσουν το πως οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να δουλέψουν για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη.

28 συνεταιρισμοί περιφερειών και πόλεων , 14 Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκετά δίκτυα, ενώσεις και άλλοι οργανισμοί και φορείς συνεργάσθηκαν για την επιτυχία αυτής της δράσης.

Τα εργαστήρια κινήθηκαν σε τρείς βασικούς άξονες:

  • Δημιουργώντας ανθεκτικές περιφέρειες και πόλεις
  • Περιφέρειες και Πόλεις ως φορείς αλλαγής
  • Ανταλλαγή γνώσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Διαδραστικά εργαστήρια και ανάπτυξη ικανοτήτων στους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μία σειρά διαδραστικών εργαστηρίων οργανώθηκαν στους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και πόλεων από τα προγράμματα URBACT, Interreg Europe και Interact. Διερευνήθηκαν καλές πρακτικές με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικών του Interreg, μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών χάρη στο δίκτυο μεταφοράς του URBACT, μετάβαση από τη γνώση στην πράξη μέσω του Interreg Europe και αντιμετώπιση αστικών και περιφερειακών προκλήσεων μέσω δημοσίων συμβάσεων στο πρόγραμμα Interact.

Πανεπιστημιακά Εργαστήρια

Αυτή τη χρονιά υπήρξε μία πλούσια συλλογή πανεπιστημιακών εργαστηρίων. Παρουσιάστηκαν νέες έρευνες επάνω στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη και διευκολύνθηκε η δικτύωση μεταξύ σπουδαστών, ακαδημαϊκών, Ευρωπαϊκών θεσμών και περιφερειακών εταίρων.

Έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και στις αγροτικές – ημιαστικές περιοχές.

Συζητήθηκε η μετεξέλιξη του προγράμματος LEADER που τώρα μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινοτήτων σε όλους τους τύπους των περιοχών στην ΕΕ κάτω από το εργαλείο Community-led local development (LEADER/CLLD)

Η ψηφιοποίηση μπορεί επίσης να ασκήσει θετική επιρροή και να δώσει προστιθέμενη αξία σε αγροτικές – ημιαστικές περιοχές με γενικότερο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας στην υποστήριξη αυτής της μεταβατικής τεχνολογίας, ακυρώνοντας τα μειονεκτήματα, ενώ, συγχρόνως, δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανταγωνισμού.

Πλατφόρμα Ευρωπαϊκών Περιοχών Γαστρονομίας

Οι περιοχές γαστρονομίας επέδειξαν δημιουργικές, ανθεκτικές και υπεύθυνες πολιτικές για την προβολή τοπικής κουζίνας, προώθηση των προϊόντων και βελτίωσης υπηρεσιών. Η Γαστρονομική Πλατφόρμα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα ζωής στις περιφέρειες, επισημαίνοντας ξεχωριστές κουλτούρες φαγητού, εκπαιδεύοντας για καλύτερη υγεία και διεγείροντας την γαστρονομική καινοτομία.

Διαχείριση Ρίσκου Καταστροφών στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (CoR) και το Γραφείο Περιορισμού Ρίσκου Καταστροφών των Ηνωμένων Εθνών (UNISDR) πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση η οποία εστίασε στο πως μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεασθούν. Συζητήθηκε ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών οργάνων στην πρόληψη καταστροφών και ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων στο κλείσιμο των κενών στη διαχείριση του ρίσκου.

Χτίζοντας την Συμμαχία Συνοχής

Υψηλά ιστάμενοι αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών περιφερειακών ενώσεων, επαγγελματίες της περιφερειακής πολιτικής και άλλοι ειδικοί συζήτησαν τα επόμενα βήματα της Συμμαχίας Συνοχής που εκκίνησε κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών για να προωθήσει μία ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες μετά το 2020.

Την OTS εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Σπύρος Παμπουκίδης

Την EuroConnect εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος κ. Άγγελος Παμπουκίδης

Την Blue Value εκπροσώπησε ο κ. Περικλής ΧρηστίδηςΑφήστε μία απάντηση