Ευχαριστούμε για το άρθρο, τον κύριο Δημήτρη Καραπιπέρη, Στέλεχος του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης.

 Η διαδικασία εισόδου στο Σύστημα Δι@ύγεια μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο παραδοσιακός,  με τη χρήση ζεύγους ονόματος χρήστη και κωδικού (username/password) ενώ ο δεύτερος είναι με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate), όπως  έχει δοθεί από την Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “Ermis”.  Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό αποτελεί το διαβατήριο πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιώντας το Ψηφιακό Πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να θυμόμαστε κανένα ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού, ειδικά μετά τα παράπονα των τελικών χρηστών που κατακλύζονται από πληθώρα τέτοιων ζευγών όπου δυσχεραίνουν τις καθημερινές εργασίες τους.

Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού από την Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “Ermis”.(Εάν χρησιμοποιούμε τον Mozilla Firefox θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή εγκατάστασή).

Η πρώτη μας ενέργεια είναι να εντοπίσουμε το πιστοποιητικό μας (πχ. από τον Certificate Μanager  certmgr.msc) και στο tab Λεπτομέρειες να κάνουμε copy/paste την τιμή του Πεδίου “Αποτύπωση” (SHA1 fingerprint).

Αντιγραφή του μορφοτύπου SHA1.

 

Εάν χρησιμοποιούμε Mozilla Firefox θα πρέπει να κάνουμε έναν μικρό μετασχηματισμό. Εάν υποτεθεί πως η αποτύπωση  είναι “71:CD:AC:A5:F0” την μετασχηματίζουμε σε “71 cd ac a5 f0”.  Εδώ να σημειώσουμε πως ο Internet Explorer και ο Google Chrome χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα στο Microsoft Certificate Store ενώ ο Mozilla Firefox διατηρεί δικό του ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης.

Την τιμή αυτή την εισάγουμε στο σύστημα Δι@ύγεια στο Προφίλ/Επεξεργασία  στο πεδίο “Thumbprint ψηφιακού πιστοποιητικού“. Με αυτό τον τρόπο συνδέουμε εννοιολογικά το προφίλ μας με το ψηφιακό πιστοποιητικό που μας έχει δοθεί. Την επόμενη φορά που θα συνδεθούμε στο Δι@ύγεια στο παράθυρο επιλογής των πιστοποιητικών (Εικόνα 2 και 3) επιλέγουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό μας και εν συνεχεία κάνουμε click στον σύνδεσμο “Είσοδος με ψηφιακό πιστοποιητικό” (Εικόνα 4).

επιβεβαίωση πιστοποιητικού

επιλογη πιστοποιητικού

εισοδος

 

Το αποτέλεσμα είναι η είσοδος στο σύστημα Δι@ύγεια χωρίς να ερωτηθούμε για όνομα χρήστη ή κωδικό.

 

 Αφήστε μία απάντηση