Στις 16 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon2020 και ειδικότερα του τομέα ICT16 Big Data Research. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την κατεύθυνση του προγράμματος καθώς και πληροφορίες για το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων που θα κατατεθούν ή έχουν κατατεθεί. Επίσης έγιναν αναφορές στο σύμφωνο συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, στο χώρο των Big Data, ο οποίος προωθείται (http://bigdatavalue.eu/).

Ήταν έκδηλη και αυτή τη φορά, η διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της τεχνολογικής έρευνας και της ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έξω από τα όρια των εργαστηρίων και μέσα στην ίδια την κοινωνία και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην γηραιά Ήπειρο. Είναι ενδεικτικό της διάθεσης της EU για απτά αποτελέσματα, ότι ένα τμήμα του προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται προς δράσεις που έχουν στόχο την ύπαρξη μηχανισμών, οι οποίοι θα βοηθούν την εφαρμογή των καινοτομιών πάνω σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινής πραγματικότητας. Πολλές φορές ακούσθηκε το περίγραμμα των ενεργειών που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ν’ ακολουθήσουν.

“Βρείτε τη βιομηχανία ή τους κλάδους που έχουν ζητήματα που οφείλονται στο μεγάλο όγκο δεδομένων. Ζητήστε τους να σας θέσουν τα προβλήματα που έχουν. Και μετά επιχειρήστε να βρείτε τη λύση στο δεδομένο πρόβλημα”.  

Μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και της διασύνδεσης της με την παραγωγή, αναζητούνται οικονομικά και πολιτισμικά οφέλη, που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη.

Στην ημερίδα, παρουσίασαν τη δουλεία τους ερευνητικοί οργανισμοί, διαφόρων μεγεθών και βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων και αρκετοί από την Ελλάδα. Η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικοί χρόνο (real time analytics), η ανάλυση των σχέσεων που εμφανίζονται μέσα σε μεγάλο αριθμό δομημένων ή αδόμητων δεδομένων, η σημασιολογική ανάλυση, ήταν μεταξύ άλλων θέματα που αναφέρθηκαν ως τα κύρια σημεία στα οποία επικεντρώνεται η έρευνα σήμερα. Ένα βασικό ζήτημα όμως που αναφερόταν συχνά, ήταν η έλλειψη ανοικτών δεδομένων, διαθέσιμων προς επεξεργασία. Αποτελεί ένα, όσο και εάν φαίνεται παράξενο, κρίσιμο ζήτημα.  Είναι κρίμα, ζώντας στην εποχή του μεγάλου όγκου δεδομένων, να ψάχνεις δεδομένα και να μην βρίσκεις!!!Αφήστε μία απάντηση