Ένα βήμα πιο κοντά στο Μητρώο Πολιτών και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημογραφικών στοιχείων κάθε Πολίτη έρχεται η Δημόσια Διοίκηση, με την έναρξη των έργων Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων στο σύνολο των Ληξιαρχείων όλης της χώρας. Με ένα σύνολο 5 υποέργων ψηφιοποίησης και τη συμμετοχή της OTS Α.Ε. σε 2 από αυτά, ξεκινάει το μεγάλο έργο του Εθνικού Ληξιαρχείου το οποίο έχει ως κύρια αντικείμενα 1) την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών, 2) την εκπαίδευση και υποστήριξη των Δήμων στο πλαίσιο του έργου 3) την μηχανογράφηση των Ληξιαρχείων και 4) την ψηφιοποίηση των Ληξιαρχικών Πράξεων.

Στα πλαίσια των έργων ψηφιοποίησης, κάθε ανάδοχος καλείται να εκτελέσει εργασίες σάρωσης και ευρετηρίασης των Ληξιαρχικών Πράξεων από τα Ληξιαρχικά Βιβλία κάθε Ληξιαρχείου, την καταχώρηση των δεδομένων κάθε Ληξιαρχικής Πράξης σε ένα κεντρικό σύστημα και την μετάπτωση του συνόλου των καταχωρημένων δεδομένων στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου.

Στην ένωση εταιρειών ALTEC-OTS-MASTER-QNR έχουν κατακυρωθεί α) η ψηφιοποίηση των 106 Ληξιαρχείων της Ομάδας Α’ που αποτελείται από τα Ληξιαρχεία της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και β) η ψηφιοποίηση των 250 Ληξιαρχείων της Ομάδας Γ’ που αποτελείται από τα Ληξιαρχεία των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Με την ολοκλήρωση των έργων θα δημιουργηθεί ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με όλο το ψηφιακό υλικό σε ένα κεντρικό σημείο. Παράλληλα, θα επιτευχθεί η διασύνδεση των Ληξιαρχείων, ώστε να δημιουργηθεί το Μητρώο Πολιτών το οποίο θα αποσυμφορήσει τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια όλης της Χώρας από την ανάγκη τήρησης στοιχείων Πολιτών σε βιβλία. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της Κάρτας του Πολίτη ως μέσο πιστοποίησης του κάθε Πολίτη στις συναλλαγές του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του.Αφήστε μία απάντηση