Έχοντας ως αποστολή τη σχεδίαση προϊόντων με επίκεντρο τον άνθρωπο, η OTS δε θα μπορούσε να παραλείψει την τρίτη ηλικία. Μελετώντας ενδελεχώς τις ανάγκες των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι σε θέση να προτείνει τη δική της λύση.

Το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Κ.Α.Π.Η.» είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των Κ.Α.Π.Η. με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσής τους.

Βασικό μέλημα της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση του μητρώου μελών. Οι υπεύθυνοι Κοινωνικοί Λειτουργοί μέσα από τη διαδικασία της απαιτούμενης συνέντευξης για την εγγραφή ενός νέου μέλους, καταγράφουν τα βασικά τους προσωπικά στοιχεία και σκιαγραφούν το κοινωνικό τους προφίλ (οικογένεια, οικονομική κατάσταση κλπ.). Επιπλέον, καταχωρούν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μελών. Με τον τρόπο αυτό «αυτοματοποιείται» η κατάταξη των μελών στις διαθέσιμες δραστηριότητες του παραρτήματος.

Οι διάφορες δραστηριότητες και εργοθεραπείες ομαδοποιούνται και κατατάσσονται σε τύπους δραστηριοτήτων. Οι τελευταίοι, με τη σειρά τους, διακρίνονται ανάλογα με την εμβέλειά τους σε τοπικούς και καθολικούς. Ένας τοπικός τύπος δραστηριότητας οργανώνεται και εκτελείται σε επίπεδο παραρτήματος, ενώ ένας καθολικός προγραμματίζεται με σκοπό την καθολική συμμετοχή όλων των παραρτημάτων. Κοινωνικοί Λειτουργοί και Εργοθεραπευτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να πάρουν αναφορές σχετικά με τις συμμετοχές των μελών σε ποικίλες δραστηριότητες. Επίσης παρέχονται αναφορές που αναδεικνύουν τις προτιμήσεις ανά τύπο δραστηριότητας, με στόχο τη διοργάνωση των αντίστοιχων ομάδων ή δραστηριοτήτων.

Οι Ιατροί, Νοσηλευτές και Φυσιοθεραπευτές, ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες με ειδικά δικαιώματα, παρακολουθούν το ιατρικό ιστορικό και τις φυσιοθεραπείες των μελών, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, οι Ιατροί και Νοσηλευτές καταγράφουν το πλήρες ιατρικό ιστορικό ενός μέλους και μπορούν να λάβουν αναφορές σχετικά με το ποια μέλη πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες ώστε να προγραμματίσουν, ενδεχομένως, κάποια επίσκεψη ενός θεράποντα ιατρού, ενός νοσηλευτή ή να διοργανώσουν ομιλίες, ημερίδες κτλ γύρω από τις συχνότερες ασθένειες. Οι Φυσιοθεραπευτές με τη σειρά τους παρακολουθούν μία φυσιοθεραπεία με αναλυτικά στοιχεία για κάθε συνεδρία.

Οι διαχειριστές της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τα επί μέρους παραρτήματα, να καθορίζουν ρόλους και δικαιώματα στους χρήστες τους συστήματος και να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες καθολικής εμβέλειας (δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν όλα τα παραρτήματα). Επιπλέον, αντλώντας δεδομένα από το μητρώο μελών  και τις δραστηριότητες όλων των παραρτημάτων μπορούν να λαμβάνουν συγκεντρωτικές αναφορές, απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων.

Κατά την εγγραφή εκδίδεται η κάρτα μελών. Πρόκειται για «έξυπνες» κάρτες τύπου PVC (θερμοπλαστικό πολυμερές) οι οποίες εκτός από την ταυτοποίηση των μελών συμβάλλουν καταλυτικά στην απλοποίηση κάθε είδους συναλλαγής (π.χ. συμμετοχή σε δραστηριότητες) εξασφαλίζοντας ασφάλεια, εξοικονόμηση χρόνου, λειτουργικότητα και εργονομία.

Στο σύστημα υπάρχουν δύο επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο επίπεδο αφορά την εξουσιοδότηση πιστοποιημένων χρηστών, ώστε οι πληροφορίες να είναι διακριτές και να υπόκεινται σε επεξεργασία ανά παράρτημα. Το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται με τους ρόλους και τα δικαιώματα των χρηστών εντός παραρτήματος ώστε ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. ιατρικό ιστορικό) να είναι ορατές μόνο στους χρήστες με τους κατάλληλους ρόλους.

Τέλος, το εν λόγω σύστημα διασυνδέεται με την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης για την απευθείας έκδοση οίκοθεν και τη διασύνδεση του μητρώου μελών με το μητρώο οφειλετών της οικονομικής διαχείρισης.Αφήστε μία απάντηση