Ο Νόμος 3861 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) θεσπίστηκε , αποσκοπώντας στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του κράτους. Τη θέσπισή του, ήρθε να ενισχύσει, με άμεσες διαδικασίες, το πληροφοριακό σύστημα της Δι@ύγειας. Το σύστημα αυτό, αν και πιλοτικό, έθεσε τις βάσεις για την επί της πράξης ενσάρκωση της διαφάνειας στη χώρα, στα πλαίσια πάντα του σχετικού νόμου. Σίγουρα, ως πιλοτικό σύστημα, παρουσίασε αδυναμίες. Είχε και έχει ελλείψεις, αλλά δεν μπορεί κανείς ν’ αρνηθεί ότι αποτέλεσε μία καινοτόμα και ουσιαστική κίνηση. Στα τρία έτη που λειτουργεί, αποτελεί μία αδιαμφισβήτητη βάση αναφοράς. Φιλοξενεί πλέον περισσότερες από δέκα εκατομμύρια αναρτήσεις, από περίπου τέσσερις χιλιάδες φορείς. Και καθημερινά δέχεται και εξυπηρετεί εκαντοντάδες χιλάδες αναζητήσεων.

Από το Μάρτιο του 2013, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του συστήματος που θ’ αντικαταστήσει το υπάρχον. Η παραγωγική του λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και φιλοδοξεί , στηριζόμενο στις βάσεις του υφιστάμενου συστήματος, να προσδώσει ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά, πάντα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας του κράτους. Ποιά είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά?

Καταρχήν, η βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού μίας ή περισσοτέρων πράξεων. Η αναζήτηση, αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό της Δι@ύγειας. Είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα σημεία που δέχθηκαν την αυστηρότερη κριτική στο υφιστάμενο σύστημα. Και είναι λογικό, μια και δεν ωφελεί η ανάρτηση απλώς των πράξεων για να υπάρξει η απαραίτητη δημοσιότητα. Απαιτείται και η συμπληρωματική δυνατότητα της αναζήτησης και εντοπισμού των πράξεων που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Αν και έγιναν αρκετές ενέργειες για να βελτιωθούν τόσο οι δυνατότητες, όσο και οι χρόνοι απόκρισης του συστήματος κατά την αναζήτηση πράξεων, πολλά χρειάζεται ακόμη να γίνουν. Το νέο σύστημα έρχεται να ενισχύσει την προσβασιμότητα στις αναρτημένες πράξεις, μέσα από μία σειρά νέων χαρακτηριστικών. Τα βασικότερα απ’ αυτά ,επιγραμματικά είναι:

1.Η δυνατότητα αναζήτησης και εντός του περιεχομένου των εγγράφων. Δεν βασιζόμαστε πλέον μόνο στα στοιχεία που αναρτώνται ως συνοδευτικά της πράξης, αλλά πραγματοποιείται αναζήτηση και στο συνοδευτικό κείμενό της.
2.Απλούστευση της διαδικασίας αναζήτησης. Αρκεί να συμπληρωθεί ένας όρος και το σύστημα εκτελεί πλήρη αναζήτηση (λαμβάνοντας υπ’ όψιν αλλαγές σε τονικότητα, ρίζες λέξεων κ.ο.κ.).
3.Υποβοήθηση του χρήστη, στον εντοπισμό των πράξεων που αναζητά, μέσω αυτόματης κατηγοριοποίησης των αποτελεσμάτων και περαιτέρω φιλτραρίσματος αυτών.
4.Δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης, με πολλαπλά κριτήρια, εάν ο χρήστης το επιθυμεί.

Στον τομέα, της ενίσχυσης της διαφάνειας εμπίπτουν και οι βελτιώσεις που έγιναν σε έναν άλλο τομέα του συστήματος. Σ’ αυτόν της διασυνδεσιμότητος και των ανοικτών δεδομένων. Η Δι@ύγεια ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένα “ανοικτό” σύστημα, με την έννοια της προσφοράς των δεδομένων του, με τρόπο οργανωμένο, δομημένο και επαρκώς τεκμηριωμένο, ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Στα χρόνια μετά τη λειτουργία του πιλοτικού συστήματος, αναπτύχθηκαν τρίτα συστήματα τα οποία στηριζόμενα στη Δι@ύγεια, δημιούργησαν εξειδικευμένες λειτουργίες και επέτρεψαν την εξειδικευμένη χρήση των δεδομένων, με αυτοματοποιημένους τρόπους. Στόχος τους ήταν η περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφορίας και η στοχευόμενη χρήση της. Τα δεδομένα αυτά θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα και μάλιστα θα αυξηθεί το εύρος τους. Επιπλέον προσθήκες έχουν γίνει και στο σκέλος των αυτοματοποιημένων αναρτήσεων από τρίτα, εξουσιοδοτημένα συστήματα, επιδιώκοντας έτσι την ελάφρυνση της καθημερινής εργασίας που απαιτείται από τους υπαλλήλους που αναρτούν αποφάσεις.

Τέλος, σημαντικές βελτιώσεις έγιναν και στο σκέλος των υποδομών και της μελλοντικής επέκτασης του συστήματος. Συστήματα όπως της Δι@ύγειας, απαιτούν πρόνοια σε σχέση με τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν, τώρα αλλά και στο μέλλον. Ο όγκος των δεδομένων (πολλά terabytes) και η αυξημένη προσβασιμότητα από μεγάλο αριθμό καθημερινών χρηστών αλλά και τρίτων συστημάτων, απαιτεί προσεκτική σχεδίαση, κοιτώντας το τώρα αλλά και το μετά. Το νέο σύστημα της Δι@ύγειας, στηρίζεται σε ανοικτή και εύκολα επεκτάσιμη αρχιτεκτονική. Σχεδιάσθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει τώρα αλλά και αργότερα. Πρόκειται για ένα ανοικτό, επεκτάσιμο σύστημα το οποίο στηρίζεται σε σύγχρονες και αποδεδειγμένες στην πράξη τεχνολογικές βάσεις .

Τα παραπάνω, είναι μερικά μόνο από τα πολλά νέα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος. Που θα φτάσει το σύστημα της Δι@ύγειας? Πώς θα χρησιμοποιηθεί από τα τρίτα συστήματα? Ποιές νέες ανάγκες θα δημιουργηθούν και πόσο θ’ αλλάξει τις καθημερινές πρακτικές χρήσης από τους χρήστες του? Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα φιλόδοξο σύστημα, με θετική απήχηση στους πολίτες και το οποίο αποτελεί μία καλή κυβερνητική πρακτική που όλοι θέλουμε να προχωρήσει. H ένωση των εταιρειών OTS – ALTEC κατασκευάζει το σύστημα που θα στηρίξει τον σκοπό αυτό.

 



Μία απάντηση στο Δι@ύγεια, Το Επόμενο Βήμα

Αφήστε μία απάντηση