Σκοπός του έργου ήταν η κάλυψη των διαδικασιών του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 με την υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος για την οικονομική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών 33 αποκεντρωμένων Φορέων (Πρωτοδικεία και Εφετεία) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πριν από την υλοποίηση του έργου οι διαδικασίες διαχείρισης δαπανών των Πρωτοδικείων και Εφετείων εκτελούνταν κεντρικά από το Υπουργείο. Με την εφαρμογή της λύσης μας οι αρμοδιότητες πλέον μεταφέρθηκαν στον κάθε Φορέα, ο οποίος πλέον μπορεί να διαχειρίζεται αυτόνομα τους πόρους που διατίθενται από το Υπουργείο. Παράλληλα η Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου μπορεί να έχει κάθε χρονική στιγμή πλήρη και συνολική εικόνα για την εξέλιξη των δαπανών και κατά συνέπεια μπορεί να δρομολογεί ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες.

Με την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών επιτεύχθηκε:

1. Εξοικονόμηση χρόνου των διαδικασιών προμηθειών των Εφετείων & Πρωτοδικείων.

2. Εξοικονόμηση χρόνου των διαδικασιών και διεργασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου.

3. Η μείωση του όγκου εργασιών κατά την οικονομική διαχείριση του Υπουργείου αλλά και η καλύτερη κατανομή των πόρων στα Εφετεία & Πρωτοδικεία της Χώρας.

4. Εξοικονόμηση κόστους μέσω της ηλεκτρονικής πλέον διαχείρισης και παρακολούθησης των διαδικασιών προμηθειών.

Η παραγωγική λειτουργία επιτεύχθηκε σε 20 ημέρες. Οι εγκαταστάσεις έγιναν κεντρικά στο Υπουργείο με τα αποκεντρωμένα Εφετεία και Πρωτοδικεία να λειτουργούν πλέον με απομακρυσμένη πρόσβαση ενώ ο έλεγχος παραμένει στο Υπουργείο. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε μείωση του κόστους εγκαταστάσεων λόγω των ελάχιστων απαιτήσεων εξοπλισμού στους Αποκεντρωμένους Φορείς. Όσον αφορά στις εκπαιδεύσεις, όλες έγιναν κεντρικά με βασικό σκοπό την κοινή λειτουργία των Εποπτευόμενων Φορέων με παρόντες βέβαια εκπροσώπους του Υπουργείου.

Από την εμπειρία της παραγωγικής λειτουργίας έχει αποδειχθεί ότι έχουν αυτονομηθεί πλήρως τα Εφετεία και Πρωτοδικεία όσον αφορά στην Οικονομική τους Διαχείριση.

 

Μαρία Τσιμπιτά

Project Manager OTS Α.ΕΑφήστε μία απάντηση