Η OTS κατανοώντας ότι οι συνεχόμενες αλλαγές στους Δημόσιους Φορείς, έχουν ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων για υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών, θέτει σε εφαρμογή έναν επιπλέον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες της. Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει την Ηλεκτρονική Υποστήριξη των πελατών μας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης άμεσων αιτημάτων.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την ιστοσελίδα μας (www.ots.gr) και επιλέγοντας «Ηλεκτρονική Υποστήριξη Πελατών» στην αρχική σελίδα, σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά κάποιο αίτημα. Βασική προϋπόθεση είναι να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, να περιγράψετε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά το πρόβλημα, και επιλέγοντας την κατάλληλη ομάδα εφαρμογών, το αίτημα σας αποστέλλεται άμεσα στο εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας. Η ανταπόκριση μας θα είναι άμεση και είτε θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για την επίλυση του προβλήματος είτε θα επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας εφόσον απαιτείται.

Στην προσπάθεια μας για βελτίωση της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι από τις 24/02/2012 θα δίνεται προτεραιότητα στα αιτήματα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.Αφήστε μία απάντηση