Η νέα έκδοση (2.48) της Οικονομικής Διαχείρισης της OTS είναι πλέον διαθέσιμη με πλήθος νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.

– Προσθήκη Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου
– Προσθήκη δυνατότητας επιλογής στηλών εμφάνισης στο ημερολόγιο ενταλμάτων
– Προσθήκη στοιχείου αριθμού πρωτοκόλλου ανάκλησης στην έκθεση ανάληψης δαπάνης καθώς και δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο άρθρο της ανάκλησης μέσα από το παράθυρο της δέσμευσης
– Προσθήκη πεδίων που αφορούν την ΥΔΕ στην έκθεση ανάληψης δαπάνης και στην ανάκληση
– Νέα δυνατότητα μαζικής διαγραφής σε χρηματικούς καταλόγους
– Προσθήκη πεδίου παρακολούθησης στέρησης φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες και δυνατότητα προβολής στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο αυτό στις ταμειακές ειδοποιήσεις
– Προσθήκη δυνατότητας επιλογής στηλών καθώς και πρόσθετων φίλτρων στο Μητρώο Παγίων
– Δυνατότητα προβολής συγκεντρωτικών στοιχείων με απόκρυψη λεπτομερειών στην αναλυτική εκτύπωση χρηματικών καταλόγων
– Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης πρότυπων παραστατικών εσόδων
– Προσθήκη στοιχείου ΑΦΜ στην εκτύπωση υπολοίπων συναλλασσομένων
– Προσθήκη νέας εκτύπωσης συστήματος Βεβαίωσης Κρατήσεων χωρίς Φόρο
– Προσθήκη στοιχείων διαθέσεων στην εκτύπωση του Απολογισμού καθώς και στην καρτέλα των λογαριασμών εξόδων

 Αφήστε μία απάντηση