Η νέα αναβάθμιση έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας με κωδικό payr2_90_000.

Αναλυτικότερα, η αναβάθμιση περιλαμβάνει:

– Διαδικασίες δημιουργίας Χρήσης 2012
– Μεταβολή της νέας φορολογικής κλίμακας
– Μεταβολή του οικογενειακού επιδόματος στον υπολογισμό μισθοδοσίας
– Εισαγωγή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
– Εισαγωγή μισθολογικού στοιχείου Υπερβάλλουσας Διαφοράς
– Διαδικασίες για τις αυξομειώσεις των αποδοχών
– Προσαρμογή κρατήσεων από το παλιό καθεστώς

Η αναβάθμιση και οι αναλυτικές οδηγίες (Α’ & Β’ Μέρος) είναι διαθέσιμες εδώ.Αφήστε μία απάντηση