Όταν οι οργανισμοί αναλαμβάνουν εφαρμογές λογισμικού, δεν προβλέπουν αποτυχία, παρά τους κινδύνους που συνδέονται με τα εν λόγω σύνθετα έργα. Αντίθετα, το σχέδιο για την επιτυχία,  διέπεται από προϋπολογισμούς, τα παραδοτέα τους, τις προσδοκίες των στελεχών και των τρεχόντων προθεσμιών. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους στη διαχείριση έργων, τα ποσοστά αποτυχίας παραμένουν υψηλά.

Εφαρμογές λογισμικού έχουν αποτύχει για ποικίλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ανώτερης δέσμευσης της διοίκησης, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, ανεπαρκείς ορισμοί απαιτήσεων, κακή επιλογή πακέτων, τα κενά μεταξύ λογισμικού και επιχειρησιακών απαιτήσεων, οι ανεπαρκείς πόροι, μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και χρονοδιαγράμματα, η κακή διαχείριση του έργου, η έλλειψη μεθοδολογίας διαχείρισης έργων , υποτίμηση των επιπτώσεων της αλλαγής, η έλλειψη κατάρτισης και εκπαίδευσης, και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό ,κακή επικοινωνία.

Με ένα τέτοιο κατάλογο παραγόντων αποτυχίας, η βελτίωση των πιθανοτήτων επιτυχίας της εφαρμογής λογισμικού φαίνεται αδύνατη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί. Ξεκινά με ένα προσχέδιο του στρατηγικού σχεδίου διασφάλισης σε κρίσιμα σημεία κατά την εφαρμογή. Ένα τέτοιο σχέδιο διασφάλισης έργου καθορίζει μια σαφή κατανόηση των προσδοκιών μεταξύ των εμπλεκόμενων- τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και της ηλεκτρονικής διαχείρισης εταίρους μέχρι τους πωλητές και τους τελικούς χρήστες.

Η ανάγκη για το Project Διασφάλισης
Το πρόγραμμα διασφάλισης αφορά τη διαβεβαίωση ότι τα έργα παραδίδονται στην ώρα τους, επί του προϋπολογισμού, με την αποδοχή του πελάτη. Έχοντας τη διασφάλιση του έργου ως μέρος μιας μεγάλης κλίμακας εφαρμογής του λογισμικού βοηθά στο να:
* Ελέγχετε – μειώνετε το κόστους του έργου
* Πληρούνται  τα χρονοδιαγράμματα
* Ελαχιστοποιούνται οι  εκπλήξεις
* Υπάρχει αντικειμενική ανάλυση
* Υπάρχει ψυχική ηρεμία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των στελεχών και των μελών της ομάδας έργου.

Οι μεθοδολογίες του έργου αξιοπιστίας βασίζονται στις ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές:

1. Εντοπίστε τα πραγματικά ζητήματα. Σε επίπεδο ηγεσίας, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διαλόγου για επιχειρηματικά και οργανωτικά ζητήματα που πρέπει να εντοπίζονται και να αναλύονται με σαφήνεια και χωρίς συναίσθημα. Συνεχίστε αυτό το πλαίσιο διαλόγου σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης. Αφαιρέστε τα οργανωτικά εμπόδια τόσο εντός του οργανισμού όσο και με τρίτους προμηθευτές. Όλα τα μέρη πρέπει να ευθυγραμμιστούν με κοινό στόχο την επιτυχίας του έργου.

2. Θέστε ρεαλιστικές προθεσμίες. Μην βασίζεστε στο υπάρχον πρόγραμμα. Πολλές εταιρείες θα θέσουν υπερβολικά αισιόδοξες ημερομηνίες παρά τις συνθήκες και τους περιορισμούς του πραγματικού έργου. Για παράδειγμα, το στάδιο του σχεδιασμού επεκτείνεται, αλλά η γραμμή του χρόνου παραμένει σταθερή. Θα πρέπει να παρακολουθείται η πρόοδος του έργου σε όλη την εφαρμογή και να αρχίζουν οι συζητήσεις σχετικά με το βασικό έργο  στις αρχές του κύκλου ζωής του έργου για την αποφυγή μεταγενέστερων επιπτώσεων.

3. Ευθυγραμμίστε τις ροές εργασίας. Θα πρέπει να εντοπίσετε, να ευθυγραμμίσετε και να παρακολουθείτε διαρκώς τις κατευθύνσεις εργασίας για να εξασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη σε όλη την οργάνωση. Κατανοήστε τις εξαρτήσεις μεταξύ των ροών εργασίας κατά την ανάπτυξη του σχεδίου του έργου για να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των πόρων και τα χρονοδιαγράμματα του έργου. Συνέχιση της παρακολούθησης των αλληλεξαρτήσεων σε όλο το έργο.

4. Κοιτάξτε πέρα ​​από τους δείκτες. Σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, το πράσινο μπορεί πραγματικά να είναι κόκκινο. Ρεαλιστική  παρακολούθηση και ανάλυση της προόδου εφαρμογής του μπορεί να αποδείξουν ότι ακόμη και αν όλοι οι δείκτες της διαχείρισης του έργου είναι πράσινοι, τα προειδοποιητικά σημάδια δείχνουν επικίνδυνα . Αν οι δείκτες αφορούν μόνο παρελθοντικές φάσεις, αλλά δεν αφορούν την ετοιμότητα για την επερχόμενες εργασίες και δραστηριότητες  του έργου, είναι σίγουρα απλά διαπιστωμένοι δείκτες και όχι αξιόπιστες προβλέψεις για το μέλλον.Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος.